Chosen 1B                       Jinsen                             Korea

 

                                                                                                                                                                         9-5-2013

 

Andere benaming

open van 25-9-1942 tot 15-8-1945

 

Ligging

Dit kamp lag in de havenstad Inchon, ongeveer 40 km ten westen van Seoul.

Nadere gegevens ontbreken.

 

Kampcommandant

kolonel Noguchi

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

??

 

??

??

kr (1)

??

 

??

??

??

kr

18-07-1943

 

Chos 0A, Keijo

60

??

kr

13-09-1943

 

Chos 0A, Keijo

160

??

kr

 

OFFICIERENKAMP

 

 

kr

22-04-1945

Fukuoka (2)

 

140

140

kr (3)

07-09-1945

 

Bevrijding (4)

140

0

kr


kr = krijgsgevangenen; Chos=Chosen

(1) Australiërs en Amerikanen

(2) o.a. Fukuoka 3B, 9B, 22B

(3) Amerikaanse officieren, eindbestemming Mantsjoerije? (zoals eerdere groepen officieren)

(4) na landing van Amerikanen (7e divisie)

 

 

Literatuur

Bakker, Dam – Buigend riet, 1995, pg 146-198 (officierenkamp, diverse namen)

Barlett Kerr, E. – Surrender and Survival, 1985, pg 290-291 (bevrijding)

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 217

 

 

Websites

www.mukdenpows.org

www.far-eastern-heroes.org.uk

www.mansell.com

 

 

 

Index                    Korea                   Kampen in Korea