Fukuoka 14B                Nagasaki                            Japan

 

                                                                                                                                                                         16-9-2016

Andere benamingen

Fukuoka 14B (sinds 22-4-1943)

Fukuoka 14

 

Ligging

Coördinaten: NB 32 45, OL 129 52. Dit kamp lag in Nagasaki tussen het Centraal Station en de Urakami-rivier, op onge­veer 750 meter van het station verwijderd.

 

Kampcommandant

luitenant Shirabe, Tokashihi, Abe, Sasahi, Kitano, Matsashita

 

Kampleiding

luitenant C.H.H.Aalders

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1943

 

 

 

 

 

25-04-1943

Singapore (1)

 

300

300

kr (2)

15-05-1943

Fuk 2B, Koyagi

 

3

303

kr (3)

28-08-1943

Man: Moekden

 

12

315

kr (4)

05-12-1943

??

 

11

326

kr (5)

1944

 

 

 

 

 

25-06-1944

Takao (6)

 

212

538

kr (7)

1945

 

 

 

 

 

30-06-1945

 

Fuk 23B, Hirayama

210

328 (9)

kr

09-08-1945

 

Vlucht (8)

 

 

kr

17-08-1945

 

 

 

196 (10)

kr

12-09-1945

 

Evacuatie

193 (11)

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Fuk=Fukuoka, Man=Mansjoerije

(1) Groep A: met Hawaii Maru 1, vertrek uit Singapore 2-4-1943, aankomst Moji 24-4-1943

(2) Nederlanders, zonder arts en/of verpleger

(3) Nederlanders (dokter Huisman en de verplegers Schenkhuizen en Denkelaar)

(4) Nederlanders (technici)

(5) Engelsen, afkomstig van Java

(6) Groep B: drenkelingen Tamahoko Maru 2, vertrek uit Takao (Formosa) 20-6-1944, gezonken 25-6-1944

(7) 13 Amerikanen, 72 Australiërs, 43 Engelsen, 184 Nederlanders

(8) atoombom, epicentrum op 1800 m van kamp; vlucht de heuvels in

(9) inclusief alle overledenen

(10) terug in het kamp, 5 doden

(11) nog 3 sterfgevallen

 

Werkzaamheden

Groep A                vanaf 11-05-1943: tanker-bouw op Mitsubishi Dockyard, 3½ km van kamp,

                              vanaf begin 1945 in fabriek

Groep B                in fabriek naast het kamp

 

Omstandigheden

voeding                 660 gram rijst, mok groentesoep, soms vlees of vis pppd

wonen                   zie in bijlage “Plattegrond Fukuoka 14B”

gezondheid           1e groep: aan boord veel dysenterie (veel sterfgevallen); later veel longontsteking

recreatie               triktrak, pingpong, muziek

 

Gebeurtenissen

Luchtbombardementen op 3, 4, 9, 16, 29, 31 juli en 1 augustus 1945

Explosie atoombom op 9-8-1945 op ongeveer 1800 m van het kamp (Stellingwerff pg 103)

 

Literatuur

Blok, P. - Dagboek, NIOD, IC 081418

Burki, Charles - Achter de kawat als krijgsgevangene, 1979 (groep B)

Byer, R.E. - White gosts of Nagasaki, 1997

Johannis, O. - Japanse registratiekaart (Japan XIV, 24-6-1944)

Jong, L. de - Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 728

Mansell, Roger - Website

Meer Mohr, G. van der - Verslag, NIOD, IC 001216

Schäfer, René - Terug naar Fukuoka 14, 1985 (groep A)

Schäfer, René - Hersenspinsels, Moesson 38/2 (1993), pg 28 en 38/3 (1993), pg 28

Spuyman, Wim - Nagasaki 19 augustus 1945, Moesson 39/2 (1994), pg 28

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980 (groep A)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 183 (torpedering Tamahoko Maru)

 

Foto’s, tekeningen:

Burki, Charles - Achter de kawat als krijgsgevangene, 1979

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980, pg 30, 37

 

Plattegronden

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980 (van 1e kamp en van 2e kamp)

 

Naamlijsten

Indisch Familie Archief - beperkte naamlijst, Moesson 38/2 (1993), pg 33

Schäfer-Spuyman, Mw M – Persoonlijke mededeling

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980, pg 139-150 (naamlijst van groep A)

 

 

Situatieschets Nagasaki: atoombom en Fukuoka 14B

 

Plattegrond Fukuoka 14B

 

Naamlijsten

Op kampnummer

Alfabetisch op naam

 

 

Japanse registratiekaarten

Fukuoka 14B

 

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 1, pg 266-273 (25-8-1945)

 

pg 267

British POWs

pg 268

Australian POWs

pg 269-273

Dutch POWs

 

 

Index           Fukuoka               Kampen in Japan