Fukuoka 8B                   Yamano                            Japan

 

                                                                                                                                                                         13-9-2016

Andere benamingen

Fukuoka 19B (sinds  3-10-1943)

Fukuoka 11D (sinds  19-4-1944)

Fukuoka 8B (sinds  8-1945)

Inatsuki, Kamoa, Kamo, Fukuoka 11

 

Ligging

Coördinaten: NB 33 35, OL 130 44. Dit kamp lag bij de plaats Inatsuki, ongeveer 30 km ten oosten van Fukuoka-stad.

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

captain Williams (Engelsen); dokter van der Meer en Dam Backer (Nederlanders)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

13-10-1943

Singapore (1)

 

200

200

kr (2)

05-12-1943

Singapore (3)

 

300

500

kr (4)

 

 

 

 

 

 

02-09-1944

Manila (5)

 

 

 

kr (6)

 

 

 

 

 

 

30-03-1945

Osa 4B, Tanagawa

 

455

 

kr (7)

22-04-1945

 

Man, Moekden

5

 

kr (8)

12-09-1945

 

Evacuatie

 

0

kr


kr=krijgsgevangenen; Man=Mansjoerije, Osa=Osaka

(1) met Ussuri Maru, vertrek Singapore 22-9-1943, aankomst Moji 13-10-1943

(2) Engelsen

(3) met Hawaii Maru 2, vertrek Singapore 6-11-1943, aankomst Moji 3-12-1943

(4) Nederlanders (onder leiding van B.J. van der Meer)

(5) met Canadian Inventor, vertrek Manila 2-7-1944, aankomst Moji 1-9-1944

(6) Amerikanen

(7) 325 Amerikanen, 130 Nederlanders (groep Backer)

(8) officieren, waaronder Dam Backer

 

 

Werkzaamheden

werken in 2 kolenmijnen, dag-en-nacht in 3 ploegen van 8 uur (Mitsui Mining Co)

sadistische behandeling

officieren moesten de tuin onderhouden

 

Omstandigheden

voeding                 3x daags mok rijst met soep, soms een broodje

wonen                   barakken met kamers van 6 à 12 man

medische zorg     dokter van der Meer en een Amerikaanse arts

gezondheid           veel longontstekingen

baden                    badkamer met warm water (24 uur per dag)

schuilplaats          in onderaardse gang (gegraven eind 1944)

nieuwsberichten  eerst geen (1944), later goede voorziening, o.a. via kranten

 

Literatuur

Backer, Dam - Buigend riet, 1995, pg 139-146 (groep uit Tanagawa: 30-3-1945 - 22-4-1945)

Backer, Dam – dagboek, NIOD, IC-dagboek 239, IC 081339

Duyf, A.H. – Japanse registratiekaart (aankomst 5-12-1943)

Geugten, D.C. van der – Japanse registratiekaart (aankomst 5-12-1943)

Kampenlijst, 20.12.44, MID, Washington (kamp 11 = Mukoshima)

Kampenlijst NIOD, pg 54, lijst S (kamp 11 = Yamano, 2 uur per auto van Fukuoka)

Kappner, F.K. – Dagboek, NIOD-dagboek 224

Mansell, Roger - Website

Meer, B.J. van der - Rapport medische verzorging, NIOD, IC 001119-001121 (vanaf 5-12-1943)

Ponder, F.J.N. in Jan A.Krancher – The defining Years of the Dutch East Indies, 1996, pg 31 (jan-mrt 1944)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 203

 

Situatieschets

Sorber, J.G. – Persoonlijke mededeling

 

Naamlijsten

Mansell, Roger - Website: naamlijst Nederlanders, NARA, RG 331, Box 940

Meer, B.J. van der - Lijst van overledenen (11 Nederlanders), NIOD, IC 001127

NN - Lijst van het kamphospitaal, NIOD, IC 001125

Sorber, J.G. - Persoonlijke mededeling (achternaam, voorletters, rang, kampnummer)

 

 

Naamlijsten

Mei 1945

Op kampnummer

Alfabetisch op naam

 

 

Japanse registratiekaarten

Fukuoka 8B

 

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 1, pg 200-229 (25-8-1945)

 

pg 201-204

American POWs

pg 205-220

British POWs

pg 221-229

Dutch POWs

 

 

 

Index           Fukuoka-Noord             Kampen in Japan