Hiroshima 1B               Zentsuji                            Japan

 

                                                                                                                                                                         5-7-2016

 

Andere benamingen

Zentsuji Main Camp

Hiroshima 1B (sinds 13-4-1945)

Officierenkamp

 

Ligging

NB 34 13, OL 133 46. De stad Zentusji (hoofdkwartier) lag aan de noordkust van het eiland Shikoku (tegen­over Hiroshima, dat op Honshu lag). Het kamp fungeerde als modelkamp voor internationale instanties, die toezicht hielden op de internerings­kampen.

Er zaten hoofdzakelijk officieren, vandaar de naam “Officie­renkamp”; er zaten ongeveer 40 onder­officieren en manschappen voor werkzaamheden in de keuken en voor het schoon­houden van het kamp.

 

Kampcommandant

Hosatani, kolonel Sugiyama

 

Tolk

Asabuli, later ook sir John Fletcher-Cooke

                                            

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

kolonel Gordon (ex-commandant van de HM Perth)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-01-1942

Guam (1)

 

420

 

kr (2)

23-01-1942

Wake Island (3)

 

37

 

kr (2)

15-07-1942

Rabaul (4)

 

60

 

kr (5)

xx-12-1942

Hak 1B, Muroran

 

 

 

kr (6)

01-08-1943

Diverse kampen (7)

 

 

 

kr (8)

18-12-1943

Hir 5B, Innoshima

 

5

700

kr (9)

xx-07-1944

??

 

1

700

kr

 

 

 

 

 

 

24-06-1945

 

Nag 1B, Kamioka

35

 

kr (10)

26-06-1945

 

Fuk 9B, Miyata

45

 

kr

xx-09-1945

 

Evacuatie

 

0

kr (11)

kr = krijgsgevangenen; Fuk = Fukuoka, Hak = Hakodate, Nag = Nagoya

(1) met Argentina Maru, vertrek Guam 10-1-1942, aankomst Tadotsu (Shikoku) 14-1-1942

(2) Amerikaanse officieren

(3) met Nitta Maru 1, vertrek Wake Island 12-1-1942, aankomst Yokohama 18-1-1942

(4) met Naruto Maru, vertrek Rabaul 6-7-1942, aankomst Yokohama 15-7-1942

(5) Australische officieren

(6) officieren

(7) o.a. Kobe (per trein, veerboot, trein), Tokyo 1B (Kawasaki)

(8) volgens Waterford 957, officieren, waaronder 35 Nederlanders (afkomstig uit Harima)

(9) Engelse officieren

(10) de Harima-groep (allen Nederlanders)

(11) 560 officieren (300 Am, 110 Eng, 80 Aust, 70 Ned) en 130 manschappen (allen Am)

 

Werkzaamheden

alleen tuinonderhoud

 

Gebeurtenissen

28-04-1944         IRK-bezoek van Mr Pestalozzi

xx-xx-1945          Japanse generaal, hoofd van alle POW-kampen, inspecteerde kamp

xx-05-1945         omwonenden kwam over het hek het kamp binnen, op zoek naar zeep

 

Omstandigheden (1943-1944)

voeding                 aanvankelijk redelijk, lgeleidelijk slechter

medische zorg     enige Amerikaanse artsen, weinig medicijnen; weinig zieken

recreatie               grote “bibliotheek” van ongeveer 2000 boeken

 

Omstandigheden (1945)

voeding                zeer slecht (er was bijna niets meer om te eten)

RK-pakketten      steeds minder beschikbaar, in april 1945 geen pakketten meer

gezondheid          bijna iedereen was ziek, sterk verzwakt, bij appèls afwezig

toestand                zeer gespannen, "maffia-terreur" van de Japanners (oorlog ging steeds slechter)

 

Literatuur

Algera, H. – Verslag, pg 16 (via Osaka 7D, Harima)

Beudeker, H.D.B. - Verslag, NIOD, IC 061948

Fletcher Cooke, Sir John - The Emperor's Guest, 1982. pg 203-255

Fletcher Cooke, Sir John in N.Beets - De verre oorlog, 1982, pg 257, 279, 289

Hilliger, F.J. - Dagboek, NIOD, IC 062560 (01.08.43-24.06.45)

Looyen, A.A. - Verslag, NIOD, IC 061949

Mansell, Roger - website (diverse boeken genoemd)

Mansell, Roger – Captured, The Forgotten Men of Guam, 2012, hoofdstuk 5, pg 59-74

Meys, P.J.C. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 216, 217

Meys, P.J.C. - Verslag, NIOD, IC 041724

Meys, P.C.J. - Verslag, NIOD, IC 080871

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 89 (01.08.43-24.06.45)

Vlerk, M. van der - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 125, pg 233

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 201

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 42

Wijs, J.P. – Rapport, IMG, doos 3-010

 

Naamlijsten:

Meys, P.J.C. - Naamlijst transport uit Moeroran, NIOD, IC 080886 (12 namen)

Naamlijst Hir 1B, NARA, Washington, RG 24, Box 6, Folder 17 (Amerikanen),

         RG 407, Box 103, Folder 2 (104 Amerikanen, 5 NZ, 1 Brit)

Wijs, J.P. – Naamlijst van Nederlandse officieren, NIMH, doos 3-010, pg 8-9

 

Foto’s

Mansell, Roger – Captured, The Forgotten Men of Guam, 2012, pg132-133

 

Plattegrond/Ground-plan

Plattegrond Hiroshima 1B

 

Naamlijst Nederlanders/Roster Dutch POWs

Naamlijst Hiroshima 1B

 

Index           Hiroshima            Kampen in Japan