Kampen op Java

                                                                                                                                                                 15-4-2017

 

BUNSHO

STAD

KAMP

 

Serang

Gevangenis

Java Main Camp

Batavia

10e Bataljon

 

 

ADEK

 

 

Glodok

 

 

Kampong Makassar

 

 

Mater Dolorosa

 

 

Patekoan

 

 

Sint Vincentius

 

 

Struiswijk

 

 

Tandjong Priok-kampen

 

 

 

Java I

Soekaboemi

Kindersanatorium

 

 

Landbouwschool

 

 

Politieschool

 

Tjimahi

4e en 9e Bataljon

 

 

Baros 5

 

 

Baros 6

 

 

Bergartillerie

 

 

Treinkampement

 

Bandoeng

15e Bataljon

 

 

LOG

 

Garoet

Garoet-kampen

 

Leles

Leles-kamp

 

Tasikmalaja

Tasikmalaja-kampen

 

 

 

Java II

Tjilatjap

Artillerie-kampement

 

 

Hotel Bellevue, Hotel Wouters

 

 

Infanterie-kampement

 

Semarang

Djoernatan

 

Magelang

Instructie-Bataljon

 

Djokjakarta

Groot-Seminarie

 

 

HBS

 

 

 

Java III

Soerabaja

Broederschool

 

 

HBS

 

 

Jaarmarkt

 

 

JCJL-kamp

 

 

Ondaatje-kamp

 

 

 

Java IV

Malang

8e Bataljon, Drost-kamp II

 

 

10e Depot-Bataljon, Drost-kamp I

 

 

Diverse (kleine) kampen

 

 

Keloetstraat

 

Transportschema’s

Bandoeng 1942

Garoet

Malang

Tjilatjap

 

Amerikanen op Java

Australiërs op Java

Engelsen op Java

 

Special Party

 

 

Naamlijst Nederlanders op Java en Molukken op 1-11-1944

zogenaamde Java camp-naamlijst

 

Bron: National Archive Washington (Record Group 407, Box 101)

 

De tabel omvat de volgende kolommen:

NR= rangnummer op de lijst

NAAM=achternaam, voornamen

SER=Service: A=Army, AF=Air Force, N=Navy

RANK=rang

NEW: 5e en 6e kolom: laatste afdeling en kampnummer

OLD: 7e en 8e kolom: eerdere afdeling en kampnummer

STB=stamboeknummer

REMARKS: datum van overlijden

 

Officieren

A t/m Z

Andere rangen

A B C D E F G H IJ K L M N O PQ R

N.B. het digitaliseren van de foto’s is nog niet gereed (alleen onderstreepte beginletters kunnen

worden gebruikt om de naamlijst in te lezen)

 

                                             Index