Nagoya 10B                    Fushiki                             Japan

 

                                                                                                                                                                         5-10-2016

Andere benamingen

Nagoya 10B (sinds 18-6-1945)

Toyama 4 ?

 

Ligging

NB 36 46, OL 137 2. Dit kamp lag iets ten noorden van de stad Takaoka, dat ongeveer 20 km ten westen van Toyama lag, een punt waar 4 spoorlijnen samenkomen; dit kamp lag vlak bij het kamp Nagoya 6B, Nomachi.

 

N.B.       Visker en de Haas noemen Nagoya 10B ten onrechte Nomachi.

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

W.N.Saunders (groep Amerikanen); sergeant R. de Haas (groep Nederlanders)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

20-06-1945

Osa 5D, Kawasaki (1)

 

120

120

kr (2)

20-06-1945

Osa 1B, Main Camp (1)

 

180

300

kr (3)

20-07-1945

??

 

1

300

kr (4)

 

 

 

 

 

 

06-09-1945

 

Evacuatie (5)

300

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Osa=Osaka, tok=Tokyo

(1) na luchtaanval, rechtstreeks of via Osa 13B, Tsumori of Tok 0B, Omori; per trein, totale reisduur 18 uren,

eerst naar Osaka, dan overstappen in een andere trein

(2) waaronder 49 Nederlanders, deels uit het kamp Osaka 7D, Harima

(3) totaal 300 man: 130 Amerikanen, 50 Engelsen, 48 Australiėrs, 49 Nederlanders en nog 20 andere

(4) kapitein Kenneth Keeley (Amerikaanse arts)

(5) per luxetrein naar Yoshiwara (omgeving Yokohama)

 

Werkzaamheden

werken voor stuwadoorsbedrijf (Fushiki Sea and Land Transportation Co)

laden en lossen in naburig haventje

 

Gebeurtenissen

03-08-1945  Amerikaanse luchtaanval op luchtdoelbatterij; bombardement op Toyama: totaal verwoest

05-08-1945  Amerikaans vliegtuig legde mijnen in de baai van Toyama

14-08-1945  Amerikaans vliegtuig schoot Japanse jager neer

17-08-1945  werkers kwamen direct weer terug van hun werk

18-08-1945  vrije dag; bekendmaking van het einde van de oorlog; cpt. Keeley werd kampcommandant

19-08-1945  Rode Kruis-missie bezocht kamp; kapitein Keeley vertrok

20-08-1945  dropping van koker met bericht over droppings

xx-08-1945  dropping van voedsel

 

Omstandigheden

wonen                   in voormalige dakpannenfabriek

voeding                 slecht: rijst met soep; een enkele keer vis  

ongedierte            geen ongedierte, omdat kamp niet eerder door krijgsgevangenen werd bewoond

medische zorg     eerst apotheker Merritt, later dokter Keeley; per 19.08.45 dokter Bernstein helpt vanuit kamp 7

sterfgevallen        5 man (Amerikaan, Australiėr, Engelsman, 2 Brits-Indiėrs)

 

Literatuur

Haas, R. de - Rapport, NIOD, IC 081732, pg 2

Kathman, Clem - I was There, Charley (via R.Mansell)

Mansell, Roger - website

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 82-88

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 200

 

Plattegrond

Haas, R. de – Rapport, NIOD, IC 030747

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 85

 

 

Plattegrond Nagoya 10B

 

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 76-83

(typed, nearly all text well readable)

 

pg 76

statistics

(a)

pg 77-79

American POWs

166

pg 80-

British POWs

32

pg 81

Dutch POWs

47

pg 82

Australian POWs

27

pg 83

other nationalities

22

(a) 166 American, 32 British, 47 Dutch, 27 Australian, and others, total 294

 

Index           Nagoya-Noord               Kampen in Japan