Nagoya 3B                     Funatsu                            Japan

 

                                                                                                                                                                         10-10-2016

Andere benamingen

Osaka 15B (sinds  6-4-1945)

Nagoya 3B (sinds 25-6-1945)

 

 

Ligging

NB 36 20, OL 137 17. Dit kamp lag 150 km ten noorden van Nagoya, hoog in de bergen, vlak bij het kamp Nagoya 1B, Kamioka.

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

sergeant L.W.Wozniak

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1945

?? (1)

 

360

360

kr (2)

 

 

 

 

 

 

12-09-1945

 

Evacuatie

 

0

kr

kr=krijgsgevangenen

(1) herkomst onbekend

(2) 155 Amerikanen en 205 Australiërs

 

Werkzaamheden

werken in 2 metaalsmelterijen, één voor lood en zink, één voor tin (Mitsui Mining Co)

 

 

Omstandigheden

wonen                   2 barakken van ieder 2 verdiepingen

behandeling         veel mishandelingen: slaan, naakt buiten staan in winterweer, onthouding van voedsel

 

 

Literatuur

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 197

 

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 20-26

(typed, nearly all text well readable)

 

pg 20

statistics

(a)

pg 21-24

British POWs

203

pg 25-26

American POWs

115

(a) 115 American, 203 British,  total 318

 

 

Index           Nagoya-Noord               Kampen in Japan