Nagoya 5B                   Yokkaichi                           Japan

 

                                                                                                                                                                         8-10-2016

 

English

Andere benamingen

Osaka 17B (sinds 11-8-1944)

Nagoya 5B (sinds 6-4-1945)

Yokaichi, Yokaitchi

 

Ligging

NB 34 56; OL 136 38. De stad Yokkaichi lag ongeveer 20 km ten zuid-westen van Nagoya, aan de oever van de “baai van Nagoya”. Het kamp lag vlak aan zee (bij een tyfoon werd het kamp gedeeltelijk overstroomd).

 

Kampcommandanten

Mordjama ?

 

Kampleiding

luitenant H.B.Verwayen; per 13-01-1945 vaandrig Ter Braake; later kapitein Thomson

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

11-08-1944

Singapore (1)

 

204

200

kr (2)

05-09-1944

Manila (3)

 

409

613

kr (4)

 

 

 

 

 

 

01-06-1945

 

Nag 7B, Toyama

150

450

kr (4)

02-06-1945

 

Nag 11B, Iwase

150

300

kr (5)

 

 

 

 

 

 

04-09-1945

 

Evacuatie

300

0

kr (6)

kr = krijgsgevangenen; Nag=Nagoya

(1) met Ume Maru 2, vertrek Singapore 4-7-1944, aankomst Moji 10-8-1944, per veerpont, trein, bootje

(2) 152 Nederlanders en 52 Engelsen

(3) met Canadian Inventor, vertrek Manila 2-7-1944, aankomst Moji 1-9-1944

(4) Amerikanen

(5) 75 Nederlanders, 50 Amerikanen, 25 Engelsen

(6) 75 Nederlanders, 196 Amerikanen, 25 Eng (aanduiding voor piloten van voedsel-dropping op het strand)

 

Werkzaamheden

sinds 21-08-1944 werken in hoogoven-, koper-, zwavel- en kunstmestfabrieken (Ishihara Industry Co)

3 ploegen van 8 uur

na de bombardementen: puin ruimen, schuilloopgraven maken

 

Gebeurtenissen

30-09-1944         tyfoon, kamp overstroomd, grote ravage

25-11-1944         RK-pakketten aangekomen, pas op 24-12-1944 uitgereikt

07-12-1944         aardbeving (ernstigste in Japan sinds 1923): veel schade aan gebouwen, werk gestopt

08-12-1944         tweede aardschok; verdere naschokken op 09-12-1944, 12-01-1945

xx-12-1944         regelmatig luchtalarm

18-06-1945         stad door brandbommen verwoest

30-08-1945         voedsel-dropping vanaf vliegdekschip HMS Indefatigable

 

Omstandigheden

voeding                eerst rijst en groente redelijk, vlees en vis schaars; later veel slechter; veel honger

wonen                   barakken (nauw gebouwd), 40 man per kamer

 

 

Literatuur

Baumeister, F.W. – Dagboek (11-8-1944 - 4-9-1945)

Bernhard, F.C. - Verslag, Stabelan 14/1 (augustus 1987), pg 2-5 (11-8-1944 - 4-9-1945)

Braake, L. ter - Verslag kamp Yokaichi, NIOD, IC 001209-001214

Genderen, A.J. van - Dagboek, NIO, IC-dagboek 31, pg 78 e.v. (11-8-1944 - 12-9-1945)

Kusnadi, I. – Persoonlijke mededeling (vader in Yokkaichi)

Mansell, Roger - website

Samethini, Frank - www.theskylookeddown.blogspot.com

Verwayen, H.B. - Verslag, BuZa NEFIS 2291 (overlijdensakten, aanbevelingen onderofficieren)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 201 (POW-camp 117)

Winnemuller, J.B.W. - Rapport, NIOD, IC 035067-035085

Winnemuller, J.B.W. - Behind the clouds shines the sun, NIOD, IC 081852

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 158

 

Luchtfoto

Mansell, Roger –website

Ruse, Timothy C. – Biography of Carl Robert Ruse, Survivor of the Bataän Death March and ....

 

Naamlijsten

Mansell, Roger - website (naamlijst Nederlanders, naamlijst Amerikanen)

Rode Kruis-naamlijst van Bevrijde Nederlandse Krijgsgevangenen (o.a. D 15)

 

 

Kaart Havengebied

Kampplattegrond

Luchtfoto’s

Tekst dropping

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 35-42

(typed, nearly all text well readable)

 

pg 35

statistics

(a)

pg 36-39

American POWs

196

pg 40

British POWs

25

pg 41-41

Dutch POWs

75

(a) 196 American, 25 British, 75 Dutch, total 260

 

 

Naamlijst van 92 Nederlanders bevrijd uit Nagoya 5B

 

 

Japanse registratiekaarten

Nagoya 5B

 

 

Index           Nagoya-Zuid        Kampen in Japan