Nagoya 9B                       Jinzu                               Japan

 

                                                                                                                                                                         7-10-2016

Andere benamingen

Nagoya 9B (sinds 27-5-1945)

Toyama 3 ?

 

 

Ligging

NB 36 45, OL 137 13. Dit kamp lag precies ten noorden van Toyama (noordkust Honshu, precies ten noorden van Nagoya), vlak bij de kust (naast kamp Nagoya 11B, Iwase).

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

27-05-1945

Osa 12B, Hirohata

 

230

230

kr (1)

18-06-1945

Osa 6D, Amagaseki

 

100

330

kr (2)

 

 

 

 

 

 

05-09-1945

 

Evacuatie

330

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Osa=Osaka

(1) Amerikanen

(2) Engelsen (afkomstig uit Hong Kong)

 

Werkzaamheden

werken in scheepswerf in Iwase-stad (Nippon Express Co)

 

Omstandigheden

sterfgevallen        er was 1 sterfgeval (28-8-1945, beri-beri/ondervoeding)

 

Literatuur

Mansell, Roger - website

 

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 11, pg 67-76

(typed, nearly all text well readable)

 

pg 67

statistics

(a)

pg 68-72

American POWs

230

pg 73-74

British POWs

100

pg 75

Australian POWs

19

pg 76

Dutch POWs

1

(a) 230 American, 100 British, 19 Australian, 1 Dutch, total 260

 

 

Index           Nagoya-Noord               Kampen in Japan