Zoek een Kamp of Boot

 

                                                                                                                                                                 22-5-2017

 

English

 

INTERNERINGSKAMPEN

Deze website beschrijft de interneringskampen (ligging, datum van aankomst en vertrek, transporten, literatuur enz), maar bevat geen (volledige) naam­­lijsten van de kampen. Deze website is derhalve niet geschikt om op te sporen in welke kampen een bepaald persoon geďn­terneerd is geweest.

Ondergetekende heeft ook in eigen archief niet de beschikking over gegevens, waar­mee een dergelijke zoekactie kan worden uitgevoerd. De enige instantie in Nederland, die een dergelijke zoekactie kan uitvoeren is:

 

Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg

Leeghwaterplein 27

2521 CV Den Haag

email-adres: oorlogsnazorg@redcross.nl

 

In verband met de (Wet op de) bescherming van de persoonsgegevens kunnen alleen gegevens van naaste familieleden worden opgevraagd. Het is dus belangrijk dat u bij een aanvraag van een zoekactie nauwkeurig opgeeft:

1. de persoonsgegevens van uzelf,

2. de persoonsgegevens van de gezochte persoon/personen,

3. uw familierelatie met de gezochte persoon/personen,

4. uw postadres.

De persoonsgegevens moeten bestaan uit zoveel mogelijk gegevens zoals achternaam, voor­naam/voornamen, geboor­tedatum, meisjes­achternaam van de moeder.

 

EVACUATIE/REPATRIERING NAAR NEDERLAND

Deze website bevat een botenlijst, die verwijst naar archieven, waar passagierslijsten werden gevonden. Niet alle passagierslijsten bevatten de namen van alle passagiers, die aan boord waren; sommige lijsten vermelden alleen de namen van die passagiers, waarvoor opvang in Nederland door de betreffende maatschappelijke organisatie moest worden gereser­veerd.

Is de vaart naar Nederland niet bekend, dan kunt u een zoekactie aanvragen bij

1. Het Nederlandse Rode Kruis (adres zie boven)

2. via Herman van Oosten (www.passagierslijsten1945-1964.nl/boten/index.html

3. ondergetekende (h.beekhuis@planet.nl)

De verzameling van in Nederland beschikbare passagierslijsten is helaas niet compleet bovendien is niet iedere beschikbare passagierslijst compleet. Dat betekent dat een zoek­actie niet altijd resultaat heeft.

 

Henk Beekhuis

 

Index                Research a Camp or Ship