Osaka 12B                    Hirohata                            Japan

 

                                                                                                                                                                     25-6-2011

Andere benamingen

Osaka 12B (sinds 5-10-1942)

Osaka 1D (sinds 18-2-1943)

Osaka 12B (sinds 8-1945)

 

Ligging

NB 34 48, OL 134 37. Dit kamp lag aan de zuidkust van Honshu, vlak bij de stad Himeji, ongeveer 40 km ten westen van Osaka.

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-10-1942

Osa 0A, Ichioka

 

80

80

kr

25-11-1942

Manila (1)

 

400

480

kr (2)

06-10-1943

Manila (3)

 

408

880

kr (2)

 

 

 

 

 

 

27-05-1945

 

Nag 9B, Jinzu

230

 

kr

12-09-1945

 

Evacuatie

 

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Nag=Nagoya, Osa=Osaka

(1) met Nagato Maru, vertrek Manila 7-11-1942, aankomst Moji 25-11-1942

(2) Amerikanen

(3) met Taga Maru, vertrek Manila 20-9-1943, aankomst Moji 5-10-1943

 

Werkzaamheden

lossen van schepen met vracht, erts, machines (Nippon Steel Co)

 

Omstandigheden

wonen                   2 houten barakken, niet geïsoleerd, geen verwarming

slapen                   2 lagen boven elkaar

ongedierte           veel luizen en vliegen (slapen onmogelijk)

voeding                weinig eten, altijd honger; mannen stalen eten op Japanse schepen

behandeling         veel mishandelingen

medische zorg     geen

sterfgevallen        vrij veel doden

 

Literatuur

Mansell, Roger – www.mansell.com (onder kamp Tanagawa)

 

Naamlijsten

Mansell, Roger – www.mansell.com

* Naamlijst van overledenen

* Naamlijst van bevrijde krijgsgevangenen, 304 man: 302 Amerikanen, 1 Engelsman, 1 Australiër

 

 

Index           Osaka-Zuid          Kampen in Japan