Osaka 4B1                   Tanagawa                           Japan

 

                                                                                                                                                                         5-2-2012

Andere benamingen

Osaka 4B (sinds 22-11-1942)

Osaka 4B (sinds 18-2-1943)

 

Ligging

NB 34 18, OL 135 6. Het kamp Tanagawa lag aan de zuidkust van de baai van Osaka, precies ten zuiden van Kobe.

Het kamp bestond uit 5 nieuwe houten barakken, omgeven door een hoge schutting en prikkeldraad; er ston­den 4 wacht­torens. Volgens Kappner bestond het kamp uit een barak van twee verdiepingen; de boven­ver­dieping was te bereiken met een ladder.

Huidige situatie: er is niets meer van het kamp terug te vinden, Tanagawa is nog de naam van een station.

 

Kampcommandanten

Kuramishi, later luitenant Naka

 

Kampleiding

Stockton Bruns (Amerikanen), luitenant Backer (Nederlandse groep)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

1942

 

 

 

 

 

26-11-1942

Manila (1)

 

400

400

kr (2)

1943

 

 

 

 

 

03-09-1943

 

Hir 1B, Zensuji

25

375

kr (3)

06-12-1943

Singapore (4)

 

 

 

kr (5)

1944

 

 

 

 

 

11-08-1944

Singapore (6)

 

150

525

kr (7)

1945

 

 

 

 

 

29-03-1945

 

Fuk 8B, Yamano

400

100

kr (8)

29-03-1945

 

Tok 13B, Omi

100

0

kr (9)

kr = krijgsgevangenen; Fuk=Fukuoka, Hir=Hiroshima, Tok=Tokyo

(1) met Nagato Maru, vertrek Manila 7-11-1942, aankomst Moji 25-11-1942

(2) allen Amerikanen

(3) officieren

(4) met Maru Shichi, vertrek Singapore 5-11-1943, aankosmt Moji 4-12-1943

(5) ?

(6) met Ume Maru 2, vertrek Singapore 2-7-1944, aankomst Moji 10-8-1944; in luxe-trein naar Osaka

(7) allen Nederlanders

(8) groep Dam Backer

(9) waaronder 20 Nederlanders (volgens Dam Backer)

 

Werkzaamheden

Er waren 4 werkploegen: Nakano (olv F.G. van der Veldt, Kasakawa (olv F. van Eekhout),

Fujiwara (olv J.C.Persijn) en Osiwara (olv W.A. van Zalm).

Werken bij droogdokmaatschappij; werken bij boeren in de omgeving; puin ruimen in de haven

 

Gebeurtenissen

28-03-1945         zwaar bombardement op Osaka

29-03-1945         totale ontruiming van het kamp

 

Omstandigheden

voeding                               Amerikaanse kok

wonen                                 5 houten barakken, vol met kieren, ‘s winters ijskoud

hygiëne                               goed

recreatie                             boeken van YMCA

 

Literatuur

Backer, Dam - Buigend riet, 1995, pg 71 (11-8-1944 - 29-3-1945, dan naar Fukuoka 8B)

Backer, Dam - Dagboek, NIOD IC-dagboek 239 (11-8-1944 - 29-3-1945)

Backer, Dam - Dagboek en naamlijst, voorheen archief Backer

Kappner, F.K. - Dagboek, NIOD IC-dagboek 224 (11-8-1944 - 29-3-1945)

Mansell, Roger – www.mansell.com

Michno, Gregory F. – Death on the Hellships, 2001, pg 124 (Maru Shichi)

Ponder, F.J.N. in Jan A.Krancher – The defining Years of the Dutch East Indies, 1996, pg 31 (dec 43-jan 44)

Rambelje, T. de la - Persoonlijke mededeling (huidige situatie)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 201

 

 

Naamlijst Nederlanders, aangekomen 11-8-1944

Maart 1945

Op kampnummer

Alfabetisch op naam

 

 

 

Index           Osaka-Zuid          Kampen in Japan