Osaka 6B                       Akenobe                            Japan

 

                                                                                                                                                                         25-6-2011

Andere benamingen

Osaka 21B (sinds 15-5-1945)

Osaka 6B (sinds 8-1945)

 

Ligging

NB 35 16, OL 134 39. Dit kamp lag in het binnenland van Honshu, ongeveer 40 km ten westen van Kyoto (iets noordelijker dan het kamp Osaka 4B, Ikuno).

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

18-05-1945

Osa 4D, Sakurajima

 

296

296

kr (1)

03-09-1945

 

Evacuatie

296

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Osa=Osaka

(1) 100 Amerikanen, 168 Engelsen, 28 Australiërs

 

Werkzaamheden

werken in kopermijn (Mitsubishi Mining Co, Akenobe Copper Mine)

zeer oude mijn met talloze mijngangen

gevaarlijk werk (vallende stenen), lange werktijden

 

Omstandigheden

wonen                   barakken slecht verwarmd, slechte ventilatie

voeding                altijd honger

ongedierte           veel vliegen: slapen onmogelijk

kleding                 onvoldoende

medische zorg     er waren geen medicijnen

mishandelingen   bewakers bedreven mishandelingen van gevangenen (dezelfde bewakers als in Osaka 4D)

 

Gebeurtenissen

13-8-1945           het werk werd stop gezet; daarrna kisten de mijn in brengen (geheime documenten?)

 

Literatuur

Lewis, Claude R. - Verslag (op www.mansell.com)

Mansell, Roger – www.mansell.com

Waterford, van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 197

 

 

Index           Osaka-Noord                 Kampen in Japan