Osaka 8B                          Noda                               Japan

 

                                                                                                                                                                         25-6-2011

Andere benamingen

Osaka 23B (sinds 18-5-1945)

Osaka 8B (sinds 8-1945)

 

 

Ligging

NB 35 7, OL 136 1. Noda lag aan de oever van het Biwa-meer, dat ten noord-oosten van Kyoto lag. Noda lag enige kilometers ten noorden van Yasu aan de spoorlijn van Kyoto naar Nagoya; het wordt niet vermeld op de beschikbare kaarten, maar is aan­geduid op een schets van Visker.

Het kamp was omheind door een schutting op slechts 1 à 1,5 meter afstand van de barakken.

 

Kampcommandant

vaandrig Sakamoto (ondercommandant: sergeant Fujita)

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Tolk

Ishido

 

Kampleiding

sergeant D.A. Visker

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

20-05-1945

Osa 7D, Harima (1)

 

200

200

kr (2)

08-09-1945

 

Evacuatie (3)

200

0

kr

kr = krijgsgevangenen; Osa=Osaka

(1) per trein tot station Yasu, 11 km lopen (ook de zieken)

(2) Nederlanders o.l.v. sergeant Visker

(3) per auto naar station Yasu, per trein naar Yokohama, samen met andere kr, die in Notogawa instapten

 

Werkzaamheden

grondarbeid i.v.m. het droogmaken van een deel van het Biwa-meer: inplanten van rijst aldaar

schuilloopgraven maken

 

Gebeurtenissen

13-08-1945  luchtgevecht boven het kamp tussen 4 Japanse en 6 Amerikaanse jagers

15-08-1945  alle Japanners bij de radio: bekendmaking einde van de oorlog; accordeon en Wilhelmus

16-08-1945  geen werk meer; leiding kamp overgenomen, Japanners voeren orders van krijgsgevangenen  uit

17-08-1945  betere voeding: meer rijst; fruit en vlees uit de omgeving van het kamp

25-08-1945  letters PW op de daken aangebracht

29-08-1945  eerste voedsel-dropping

30-08-1945  kampbewaking van de Japanners overgenomen

 

Omstandigheden

voeding                 zeer slecht; steeds kleinere rantsoenen

wonen                   2 barakken

medische zorg     dokter Arends

RK-pakketten       wel aanwezig (200 stuks), maar slechts ten dele uitgereikt

medicijnen           wel aanwezig, niet beschikbaar gesteld

nieuwsberichten  nauwelijks nieuws uit de buitenwereld (geen Japanse kranten te bemachtigen)

sterfgevallen        geen

 

Literatuur

Arends, C. - Verslag, NIOD, IC 081733, pg 11 e.v.

Haas, R. de - Rapport, NIOD, IC 081732

Mansell, Roger – www.manselol.com

Visker, D.A. - Verslag, NIOD, IC 001247-001253

Visker, D.A. - Verslag, NIOD, IC 082032

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 65-69, 91-97

 

Naamlijsten

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 99-106

 

Plattegrond

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 64

 

 

Plattegrond Osaka 8B

 

 

 

Index           Osaka-Noord                 Kampen in Japan