Osaka 9B††††††††††††††††††††† Notogawa†††††††††††††††††††††††††† Japan

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 25-6-2011

 

Andere benamingen††††††††

Osaka 24B (sinds 18-5-1945)

Osaka 9B (sinds 8-45)

 

 

Ligging

NB 35 10, OL 136 9. Notogawa lag aan de spoorlijn, die langs de oostzijde van het Biwa-meer liep. Het lag ongeveer 50 km ten noord-oosten van Kyoto.

Het kamp lag ongeveer 3 km buiten de stad, dicht bij de oever van het Biwa-meer.

 

Kampcommandant

2e luitenant Yoshido Nakanishi

 

Kampleiding

een Amerikaan; sergeant-majoor G.H.Theunissen (Nederlandse groep)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-05-1945

Osa 0, Main camp

 

125

125

kr (1)

20-05-1945

Osa 7D, Harima (2)

 

74

200 (3)

kr (4)

 

 

 

 

 

 

xx-08-1945

 

Evacuatie (5)

100 (6)

100

kr (7)

08-09-1945

 

Evacuatie (8)

100

0

kr

kr = krijgsgevangenen; Osa=Osaka

(1) Amerikanen, Engelsen, AustraliŽrs

(2) per trein tot station Notogawa, 3 km lopen

(3) volgens Waterford 301: 110 Amerikanen, 66 Engelsen, 69 Nederlanders, 56 AustraliŽrs

(4) Nederlanders o.l.v. sergeant-majoor Theunissen

(5) tegelijk met het vertrek van de Rode Kruis-missie

(6) volgens Waterford (afgerond)

(7) alle Amerikanen, die in het kamp waren

(8) per auto naar station, per trein naar Yokohama, samen met de krijgsgevangenenuit kamp Osa 8B, Noda

 

Werkzaamheden

dijk- en kanaalaanleg in drooggelegde inham van het Biwa-meer (voor aanleg rijstvelden)

 

Gebeurtenissen

xx-xx-1945†† Amerikaanse bommenwerper neergestort bij het kamp

15-08-1945 Japanners staan allemaal bij de radio te luisteren

16-08-1945bekendmaling van het einde van de oorlog; geen werk meer; meer voedsel

xx-08-1945Rode Kruis-missie: inventarisatie algemene toestand, fotoís van alle krijgsgevangenen gemaakt;

alle Ameri≠≠kanen werden meegenomen

31-08-1945fietstocht van enkele Nederlanders naar kamp Osa 8B, Noda; volgende dag terug

xx-09-1945voedsel-droppings door B-29-bommenwerpers

 

Omstandigheden

voeding†††††††††††††††† slecht: alleen rijst met wat soep; soms een zelfgevangen vis

wonen†††††††††††††††††† 2 barakken, daartussen keuken en wasgebouwtje; overvol, geen verwarming, slecht licht

ongedierte††††††††††† veel luizen

medische zorg†††† dokter = Amerikaanse commandant

behandeling††††††††† slecht, veel slaag

sterfgevallen††††††† geen

 

Literatuur

Arends, C. - Verslag, NIOD, IC 081733

Haas, R. de - Rapport, NIOD, IC 081732

Mansell, Roger Ė www.mansell.com

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 70-74 (20-05-45-08-09-45)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 198

 

Naamlijsten

Visker, D.A. - 400 Nederlanders in Japanse gevangenschap (eigen beheer), pg 99-106

 

 

 

Index ††††††††† Osaka-Noord†††††† ††††††††† Kampen in Japan