Soerabaja Jaarmarkt Java

 

16-12-2011

 

 

A. Japanse administratie

M. Hoofdpoort

B. Grote hal

N. Afd. Pertukangan

C. Klompenmakers

R. Heuvel voor bewakers

D. Pindafabriek

S, Douches

E. Engelse officieren

T. Parade-terrein

F. Keuken

U. Kamp-artiesten

G. Toko

V. Vogelkooi

H. Ziekenafdeling

W. Latrines

K. Voetbalveld

Z. Wacht

 

 

Bron: Leslie J.Audus Spice Island Slaves, 1996, pg 6

 

 

Index Terug naar Jaarmarkt