Sendai 1B                       Yumoto                            Japan

 

                                                                                                                                                                         10-6-2011

 

Andere benamingen

Tokyo 6B (sinds 15-4-1943)

Tokyo 4D (sinds 1-8-1943)

Sendai 1B (sinds 14-4-1945)

Yamoto, Onahama

 

Ligging

NB 37 0, OL 140 52. Dit kamp lag iets ten zuiden van de grote stad Iwaki aan de oostkust, ongeveer 200 km ten noord-oosten van Tokyo en ongeveer 50 km ten noorden van Hitachi (vlak bij het kamp Sendai 2B). Het kamp bestond uit houten barakken, omgeven door een hoge schutting.

 

Kampcommandant

luitenant Honda (“die hond daar”), sinds xx.02.44: Mikawa-san

 

Kampbewaking

ca 15 Japanse militairen, o.a. Sukegama (“de dief”: stal voortdurend etenswaren))

 

Kampleiding

Nederlandse groep: kapitein Franken

 

Tolk

Hasigawa (“Buster Keaton”)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-04-1943 (1)

Singapore (2)

 

145

145

kr (3)

12-08-1944

Singapore (4)

 

85

230

kr (5)

13-08-1944

Singapore (4)

 

168

400

kr (5)

 

 

 

 

 

 

13-05-1945

Tok 14B, Tsurumi

 

200

600

kr (6)

09-09-1945

 

Evacuatie (7)

600

0

kr

kr = krijgsgevangenen; Tok=Tokyo

(1) volgens van Eck: 26-04-1943

(2) met Hawaii Maru 1, vertrek Singapore 2-4-1943, aankomst Moji 25-4-1943, verder per trein (36 uur)

(3) Nederlanders, waaronder 125 Indo-Europeanen (zie naamlijst)

(4) met Hakushika Maru, vertrek Singapore 4-7-1944, aankomst Moji 13-8-1944

(5) Engelsen (in slechte conditie door werk a/d Birma-spoorweg)

(6) 198 Canadezen en 2 Amerikanen

(7) via Yokohama (12-9-1945) en Manila (18-9-1945)

 

Werkzaamheden

- werken in Iwaki-kolenmijnen (beton maken/storten, balken sjouwen), in 1 ploeg (gedurende 8, later 12 uur), later dag- en nachtploeg; per 1-10-1944 in 3 ploegen per dag (Joban Coal Mining Co)

- mijn met 2 hoofdschachten (hellend 20o met lorriebaan 1000 m) één koude schacht (met verse lucht), één  warme schacht (met verbruikte lucht)

- Japanse voormannen: “de dolle hond”, “de beul”, “bulldog”

 

Gebeurtenissen

06-06-1945         post ontvangen (5 brieven uit Nederland), bijna 2 jaar oud; brief met foto uit Java ontvangen

12-08-1945         overgebracht naar schuilkelder

15-08-1945         eerste geruchten over een capitulatie

16-08-1945         alleen de A-ploeg werkt tot 13 uur

25-08-1945         dropping van Rode Kruis-pakketten

 

Omstandigheden

voeding                 slecht, absoluut onvoldoende: uitgehongerd; na protest 05-10-1943 lichte verbetering

wonen                   barakken met kamers (ca 10 man per kamer); ‘s winters ijskoud

medische zorg     dokter de Wolf; verplegers Broers, van Eck, Schwab

RK-pakketten       mei 1943: Engelse pakketten (1 pak per 5 man); veel door Jappen gestolen

mishandelingen    veel slaag, afbeulerij, pesterij, lange appèls

sterfgevallen        mei 1943 vijf, later nog enige; bij de Engelsen velen door slechte conditie en slechte kleding

recreatie               ondanks honger en zeer weinig vrije tijd: wat lezingen, toneel, muziek

nieuws                  via kranten redelijk op de hoogte

 

Literatuur

Eck, J.H.I. van - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 6 (26-4-1943 – 12-9-1945)

Eck, J.H.I. van - Proces-verbaal, NIOD, IC 061946 (mishandelingen)

Eck, J.H.I. van in E. van Witsen - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 160-164

Jellema, R.R. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061945 (mishandelingen)

Lijbaart, P.F. - Dagboek-aantekeningen (groep aankomst 26-4-1943)

Mansell, Roger - website

Pabst, E.J.C. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061843 (april 1943 - september 1945)

 

Naamlijsten

Lijbaart, P.F. - Dagboek-aantekeningen (groep aankomst 28-4-1943)

 

Naamlijst (145 personen)

Alfabetisch op naam

 

 

 

Index          Sendai                  Kampen in Japan