Sendai 3B                     Hosokura                           Japan

 

                                                                                                                                                                         10-6-2011

Andere benamingen

Tokyo 3B (sinds 1-12-1944)

Sendai 3B (sinds 14-4-1945)

 

Ligging

NB 38 48, OL140 54. Dit kamp lag ten noorden van Sendai, in het binnenland.

 

Kampcommandant

luitenant Ishizawa

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

28-01-1945

Formosa: Takao (1)

 

300

300

kr (2)

12-09-1945

 

Evacuatie

270

0

kr (3)

kr=krijgsgevangenen

(1) met Melbourne Maru, vertrek Takao 14-1-1945, aankomst Moji 23-1-1945

(2) ongeveer 250 Amerikanen, 50 Engelsen

(3) er waren 28 sterfgevallen

 

Werkzaamheden

werken in lood- en zinkmijn

 

Omstandigheden

kleding                 bij aankomst enige km lopen door dik pak sneeuw (nog steeds in tropenkleding)

wonen                   in 3 barakken, 2 lagen bo0ven elkaar, geen isolatie, geen verwarming

mishandeling       slaag tijdens lopen naar mijn

RK-pakketten      wel aangekomen, nooit uitgedeeld

sterfgevallen        28 doden door pneumonie

capitulatie            op 16-8-1945 werk stop gezet; op 21-8-1945 Amerikaanse pamfletten

 

Literatuur

Mansell, Roger - website

Meridith, A.C. - Verslag (affidavit), mansell.com

 

Naamlijsten

Namen van Amerikanen en Engelsen (mogelijk één Nederlander: M.P. van Schameker)

 

 

 

Index           Sendai         Kampen in Japan