Sendai 4B                       Ohashi                             Japan

 

                                                                                                                                                                     10-6-2011

 

Andere benamingen

Tokyo 6B (sinds 21-4-1944)

Sendai 4B (sinds 14-4-1945)

 

 

Ligging

NB 39 17, OL 141 42. De plaats Ohashi lag op ongeveer 15 km ten westen van Kamaishi, een havenplaats aan de oostkust van Honshu, ongeveer 400 km ten noord-oosten van Tokyo.

 

Kampcommandant

luitenant Naganuma

 

Kampbewaking

Japanse militairen, later burgers

 

Kampleiding

captain Zeigler (Amerikaan); Nederlandse groep: luitenant Well Groeneveld (tot 20-2-1944)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

30-11-1942

Singapore (1)

 

200

200

kr (2)

 

 

 

 

 

 

xx-04-1943

 

Hak, Main Camp

39

 

kr

xx-04-1943

Hak, Main Camp

 

39

200

kr

 

 

 

 

 

 

xx-10-1943

 

Hak, Main Camp

29

 

kr

 

 

 

 

 

 

16-11-1943

Singapore (3)

 

150

350

kr (4)

 

 

 

 

 

 

17-12-1943

Hak 1B, Muroran

 

40

 

kr

20-02-1944

 

Hak, Main Camp

8

400

kr

 

 

 

 

 

 

15-09-1945

 

Evacuatie (5)

319

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Hak=Hakodate

(1) met Tofuku Maru 2, vertrek uit Singapore 30-10-1942, aankomst in Moji 27-11-1942, verder per trein

(2) 91 Nederlanders en 109 Amerikanen, Engelsen en Australiërs (van de Java Party 2)

(3) met Matsue Maru 2: vertrek Singapore 22-10-1943, aankomst Modji 15-11-1943, verder per trein

(4)

(5) via Kamaishi (kazerne) op Amerikaans Rode Kruis-schip, de “Rescue”, naar Tokyo

 

Werkzaamheden

ertswinning in oude mijn, transport van oud-erts en brandhout (Nippon Steel Co)

officieren: kamp onderhouden

 

Omstandigheden

voeding                 centrale keuken (Engelsen): rijst en gort, wat soep, absoluut onvoldoende, soms wat vis

wonen                   eerst in oud mijnwerkersgebouw; per 1-4-1943 in nieuwe barak 2 km buiten het dorp;

                              in nieuwe barak betere verwarming

baden                    tweemaal per week in grote houten bak

gezondheid           veel ongedierte (muggen, vliegen, luizen, ratten)

medische zorg     2 doktoren (een Brit en een Canadees), kleine ziekenboeg; verplegers Gribnan en Lindeyer

recreatie               enige boeken en spelen van YMCA en Rode Kruis

RK-pakketten       voorjaar 1943 (Engelse pakketten), ongeveer 1 per persoon; veel door Jappen gestolen

 

Literatuur

Daws, Gavan - Gevangenen van de Japanners, 1996, pg 391

Horn, H.J. - Kamaishi, Moesson 41/3 (september 1996), pg 15

Lindeijer, E.W. - Dagboek (ICODO-bibliotheek)

Lindeijer, E. Wim - Ohashi-souvenirs in Remco Roben - Beelden van de Japanse Bezetting, 1999, pg 179-180

Manseel, Roger - website

Meys, P.C.J. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061942 (30-11-1942 – 20-02-1944)

Meys, P.C.J. - Rapport transport aan boord Tokufu Maru 2, NIOD, IC 001095 (aankomst Ohashi 30-11-1942)

Tothunter en Kocher - Inspection report, mansell.com

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 188

Well Groeneveld, J.M. van – NIOD, IC 001220 (30-11-1942 – 20-2-1944)

 

Foto’s en tekeningen

Hoestlandt, L.Ch. - Indisch verleden, lustrum-herdenkingsboek 1995, 1996, pg 25 (luchtfoto van het kamp)

Lindeijer, E. Wim - Ohashi-souvenirs in Remco Raben - Beelden van de Japanse Bezetting, 1999, pg 179-180

 

Naamlijsten

Brocades Zaalberg, J.W. - Schrift met naamlijst van Tofuku Maru 2 (V 27-10-42) met vermelding vd kampen

Mansell, Roger - website: naamlijst van Nederlanders

Meys, P.C.J. - Naamlijst van overledenen, NIOD, IC 080883 (7 namen)

 

 

Naamlijsten

Sendai 4B november 1942

Sendai 4B september 1945

 

 

 

Index           Sendai                  Kampen in Japan