Tokyo 0A1                      Omori                              Japan

 

                                                                                                                                                                         29-8-2016

Andere benamingen

Shinagawa POW Camp (sinds 12-9-1942)

Tokyo POW Camp Main Camp (sinds 25-9-1942)

Omori (sinds 20-7-1943)

Mori-kamp

 

aanduiding op registratiekaart: T-MC (Tokyo Main Camp)

 

Ligging

NB 35 35, OL 139 44. Dit kamp lag op een eilandje in de baai van Tokyo, ongeveer 10 km ten zuiden van Tokyo, even ten noorden van het grote vliegveld van Tokyo. Het eilandje was met de vaste val verbonden door middel van een houten loopbrug.

 

Kampcommandant

 

Kampbewaker

Watanabe (“The Bird”, zeer bruut)

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-xx-1942

Tok 1B, Kawasaki 1 ?

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

07-12-1943

Rabaul (1)

 

9

 

kr (2)

31-12-1943

 

 

 

566

kr (3)

 

 

 

 

 

 

30-09-1944

Tok 0A4, Ofuna

 

ca 5

 

kr (4)

xx-xx-1945

Tok 0A4, Ofuna

 

 

 

kr (5)

02-03-1945

 

Tok 4B, Naoetsu

2

 

kr (6)

13-05-1945

Tok 1D, Yokoh 2

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

xx-09-1945

 

Evacuatie

428

0

kr (7)

kr = krijgsgevangenen; Tok=Tokyo

(1) met Hoshi Maru, vertrek Rabaul 13-11-1943, aankomst Moji 5-12-1943

(2) 8 Amerikaanse piloten en 1 Austrlische ingenieur

(3) 399 Amerikanen, 112 Engelsen, 28 Nederlanders, 9 Noren, 7 Italianen, 5 Australiërs, 6 anderen

(4) o.a. twee B-24-piloten

(5) piloten van neergeschoten vliegtuigen (B29-bommenwerpers); dit waren “unregistered POW”

(6) de twee B-24-piloten, die op 30-9-1944 in dit kamp binnenkwamen

(7) o.a. 386 Amerikanen, Engelsen, 26 Nederlanders, 4 Canadezen, 7 Italianen, 5 Australiërs

 

Werkzaamheden

verhogen van het strand, laden en lossen van treinen, werken in pakhuis (Nippon Express Co)

 

Omstandigheden

wonen                   aparte barak voor "unrgesistered POW"

ongedierte           ratten, luizen

sterfgevallen        6 doden

 

Gebeurtenissen

24-11-1944         grote luchtaanval op Tokyo met 111 B29-bommenwerpers

 

Literatuur

Barlett Kerr, E. – Surrender and Survival, 1985, pg 180, 181, 187, 263, 286

Butteling, Max J. - Koperraffinaderij Hitachi 18-12-1944 – 24-9-1945, pg 151

Fujita, Frank “Foo” – A Japanese-American prisoner of the Rising Sun, 1993, Hoofdstuk 9, pg 187 e.v.

Hillenbrand, Laura – Unbroken, 2010, pg 230-277 (periode twee B-24-piloten in dit kamp)

Mansell, Roger – www.mansell.com

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 126 (situatie 31-12-1943)

MID-kamplijst, 20.12.44, BuZa, LA, BB22 (kaartje met alle kampen tussen Tokyo en Yokohama)

NIOD-kamplijst, lijst S (kampen in Japan), kamp 43

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 194

 

Plattegrond

Fujita, Frnak “Foo” – A Japanese-American prisoner of the Rising Sun, 1993, pg 190

 

Foto’s/Tekeningen

Barlett Kerr, E. – Surrender and Survival, 1985, pg 182 (luchtfoto, sept. 1945)

 

Naamlijsten

Borstlap, Ad J.P. – Naamlijst Nederlanders, Stabelan 21/1 (augustus 1994), pg 35 (28 namen)

Namen van Bevrijde POW (sept 1945), www.mansell.com

 

 

Plattegrond Tokyo 0A1

 

Luchtfoto

 

Naamlijst 28 Nederlanders

 

Naamlijsten (rosters)

NARA, RG 407, Box 115, Folder 7, pg 108-112 (25-8-1945)

 

pg

American POWs

pg

British POWs

pg

Australian POWs

pg 192-207

Dutch POWs

 

 

Index          Tokyo-Zuid           Kampen in Japan