Tokyo 10B                Minami Senju                       Japan

 

                                                                                                                                                                         17-8-2016

Andere benamingen

Tokyo 20D (sinds 1-7-1944)

Tokyo 10B (sinds 8-1945)

Sumidagawa, Arakawa

 

Ligging

NB 35 44, OL 139 48. Dit kamp lag in het noorden van Tokyo, aan de rivier, aan de grens van het door bombar­dementen verwoeste gebied.

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding

Majoor Curran (Amerikaan)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-07-1944

??

 

150

150

kr (1)

30-03-1945

Tok 9D, Kawas 4 (2)

 

50

200

kr (3)

30-03-1945

??

 

50

250

kr (4)

12-09-45 (5)

 

Evacuatie

250

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Tok=Tokyo, Kawas=Kawasaki

(1) 70 Engelsen en 80 Amerikanen

(2) met 2 vrachtauto’s (die na 20 km niet verder konden), daarna nog 10 km lopen

(3) Nederlanders

(4) Canadezen

(5) volgens André Raad 30-8-1945

 

Werkzaamheden

Nippon Express Co op spooremplacement

Van de 50 Nederlanders waren meer dan 20 niet in staat te werken

 

Literatuur

Mansell, Roger – www.mansell.com (Tokyo 10D, Arakawa)

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboeken 21-2-1942 tot 28-8-1945), 2012 (eerst in Tokyo 9D)

Raad, Andre – Japanse registratiekaart

Raad, Friso – Persoonlijke mededeling (uit dagboek vader)

 

Naamlijsten (rosters)

NARA, RG 407, Box 115, Folder 7, pg 75-89 (25-8-1945)

 

pg 76-78

American POWs

pg 80-83

British POWs

pg 85-86

Canadian POWs

pg 88-89

Dutch POWs

 

 

Index          Kampen in Japan                    Tokyo-Zuid