Tokyo 11B Kawaguchi Japan

 

30-6-2011

Andere benamingen

Tokyo 11B (sinds 7-1945) N.B. klopt niet met transport- tabel

Urawa

 

Ligging

NB 35 50, OL 139 40. Dit kamp lag even ten noorden van Tokyo, aan de spoorlijn naar het noorden, voorbij de stad Kawaguchi (provincie Saitama).

 

Kampcommandant

 

 

Kampleiding (vertegenwoordigers bij CIRC-visitatie)

Charles Dreher (Amerikanen)

Leopold Marescaux (Engelsen)

Father Maxim Schiller (Canadezen)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

??

??

 

??

??

kr (1)

22-02-1944

CIRC-bericht

 

 

??

kr

13-11-1944

CIRC-bericht

 

 

??

kr

??

 

Nagasaki

1

??

kr (2)

??

??

 

1

??

kr (3)

04-03-1945

CIRC-visitatie

 

 

??

kr (4)

12-09-1945

 

Evacuatie

 

0

kr

kr=krijgsgevangenen

(1) Amerikanen, Engelsen, Canadezen, Nederlanders

(2) Engelsman

(3) Canadees

(4) kampsterkte gelijk aan die op 13-11-1944

 

Werkzaamheden

Nippon Rolling Stock Manufacturing Co

 

Omstandigheden (volgens CIRC-verslag)

wonen

verwarming er is geen verwarming

voeding ontbijt: brood, thee; lunch: groentesoep, rijst; diner: 200 gram brood, thee

medicijnen uit RK-pakketten (Japanse dokter)

zeep aanwezig

post uit maandelijkse kaart toegestaan; soms telegrammen

post in brieven waren ongeveer 6 maanden onderweg

RK-pakketten 5 zendingen met voedsel in 1944, 1 zending in april 1945, 1 zending met kleding in 1944

gezondheid redelijk goed

schuilkelders 5 schuilkelders beschikbaar, elk voor 11 12 man

 

Literatuur

CIRC Verslag Visitatiebezoek Mr Bilfinger en Mr Pestalozzi 4-3-1945, Archief NRK, Den Haag (4 pg)

 

Index Kampen in Japan Tokyo-Zuid