Tokyo 15B                    Niigata 2                            Japan

 

                                                                                                                                                                         30-6-2011

 

Andere benamingen

Tokyo 15D (sinds 1-4-1944)

Tokyo 15B (sinds 8-1945)

 

Ligging

NB 37 56, OL 139 4. De stad Niigata lag aan de noordkust van Honshu. Het kamp Niigata 2 lag in of vlak bij de stad (net als het kamp Tokyo 5B, Niigata 1). Het kamp had een oppervlak van 6000 m2 en een capaciteit van 400 krijgsgevangenen. Het was omheind met een 3 meter hoge schutting.

 

Kampcommandant

luitenant Takeo Nomoto (sinds januari 1945)

 

Kampleiding

luitenant commander Callahan (U.S.Navy); majoor K.P.Brown (medical officer British Army)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01-04-1944

??

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

04-06-1945

Tok 19D, Yokohama 6

 

320

320

kr (1)

27-07-1945

CIRC-visitatie

 

 

322

kr (2)

12-09-1945

 

Evacuatie

320

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Tok=Tokyo

(1) 160 Amer, 41 Eng, 82 Canad, 11 Ned, 26 Austral

(2) 160 Amer, 43 Eng, 82 Canad, 11 Ned, 26 Austral, afkomstig van Hongkong, Filippijnen, Java, Singapore

 

Werkzaamheden

werken in ijzerfabriek (Niigata Ironworks Co), 9 uur per dag; 4 rustdagen per maand

--- 5:30 ochtendappèl, 20:00 avondappèl; 250 kr in fabriek

--- loon: basisloon voor iedereen (afhankelijk van rang), werkers kregen extra loon

tuin: groententuin buiten het kamp

 

Omstandigheden

wonen                   2 houten barakken; bodem van hard zand

sanitair                 1 keuken/badruimte, 2 toiletten, baden in grote tonnen (10 en 20 pers.)

verwarming          kolenkachels (van november tot medio april)

water                    voldoende, voor drinken eerst koken

voeding                ontbijt, middag- en avondeten , totaal ongeveer 3000 cal; RK-pakketten; veel honger

medische zorg     2 doktoren, 8 verplegers (kr); 2 doktoren, tandarts, verpleger (Japanners)

medicijnen           RK-medicijnen noodzakelijk (dankzij deze medicijnen vele doden bespaard)

tolken                   één tolk op de fabriek en één tolk in het kamp

hospitaal              2 zalen voor totaal 40 patiënten

isoleerkamers     2 kamers voor totaal 10 patiënten

zieken                   op 27-7-1945: 18 in kamphospitaal, 8 in Shinagawa-hospitaal, 17 in eigen barak

vaccinatie             1x per jaar, laatste maal 10-4-1945

lichaamsgew.       3x per maand controle, gemiddeld 59 kg

med. behand.        soms in kamphospitaal, soms in fabriekshospitaal

recreatie                             volleybal, handbal, pingpong, kaartspelen; bibliotheek met 60 boeken

post                      brieven van familie uit USA ontvangen, geen post uit Ned. Indië

schuilkelders       5 zand-gedekte “kelders”, elk voor 65 krijgsgevangenen

ventilatie              voldoende

waterafvoer          voldoende

vuilafvoer             voldoende

sterfgevallen        sinds opening kamp: 4 doden

 

Gebeurtenissen

04-06-1945         aangekomen uit verwoeste stad Tokyo

 

Literatuur

CIRC – Verslag Visitatiebezoek 27-7-1945, Archief NRK, Den Haag (7 pagina’s)

Mansell, Roger – www.mansell.com

 

 

Index           Kampen in Japan                    Tokyo-Noord