Tokyo 19D                 Yokohama 6                        Japan

 

                                                                                                                                                                         30-6-2011

Andere benamingen

Tokyo 19D (sinds 1-5-1944)

 

 

Ligging

NB 35 25, OL 139 37. Dit kamp lag in het havengebied van Yokohama.

 

Kampcommandant

luitenant J.Hayashi, later luitenant R.Kanetsuna

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01-05-1944

Tok 3B1, Yokoh 1

 

50

50

kr (1)

 

 

 

 

 

 

xx-03-1945

??

 

2

50

kr (2)

29-05-1945

 

Tok 18D, Yokoh 5

50

0

kr (3)

 

 

 

 

 

 

xx-05-1945

Tok 18D, Yokoh 5

 

50

50

kr (4)

 

 

Tok 0A1, Omori

11

40

kr

04-06-1945

 

Tok 15B, Niigata 2 (5)

40

0

kr

kr=krijgsgevangenen; Tok=Tokyo; Yokoh=Yokohama

(1) Engelsen o.l.v. captain J.A.Ford

(2) Amerikanen (capt Hinson en luit Bransdield)

(3) overgebracht naar naburig kamp na verwoesting van hun eigen kamp door luchtaanval

(4) groep keerde terug naar eigen kamp

(5) definitief vertrek uit Tokyo naar noordkust

 

Werkzaamheden

werken op scheepswerf (Yokohama Proof-brick Co)

 

Omstandigheden

voeding                redelijk door voedsel-diefstal van schepen, waar gewerkt werd

recreatie                             er waren 30 boeken

 

Gebeurtenissen

29-05-1945         kamp verwoest door luchtaanval, tijdelijke ontruiming naar Tokyo 18D

04-06-1945         definitieve ontruiming

 

Literatuur

Ford, J.A. - Brief (www.mansell.com/Shinagawa)

Injerd, Wes - website

 

 

 

Index          Kampen in Japan                    Tokyo-Zuid