Tokyo 1B                    Kawasaki 1                          Japan

 

                                                                                                                                                                         29-6-2011

Andere benamingen        

Kawasaki Provisional POW Camp (sinds 24-8-1942)

Tokyo 1B (sinds 25-9-1942)

 

Ligging

NB 35 31, OL 139 42. De stad Kawaski lag aan de westoever van de baai van Tokyo, ongeveer 20 km ten zuiden van Tokyo. Het kamp lag in het havengebied.

 

Kampcommandant

majoor Shokei Hamada

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

01-08-1942

Hir 1B, Zentsuji

 

 

 

kr

01-02-1943

 

Tok 2B, Kawasaki 2

 

 

kr

01-08-1943

 

Hir 1B, Zentsuji

 

 

kr (1)

 

 

 

 

 

 

16-04-1944

 

 

 

300

kr (2)

 

 

 

 

 

 

02-09-1945

 

Evacuatie

205

0

kr (3)

kr = krijgsgevangenen; Hir=Hiroshima, Tok=Tokyo

(1) officieren

(2) 300 Amerikanen volgens naamlijst op mansell.com

(3) 48 Amerikanen, 135 Engelsen, 1 Nederlander, 13 Chinezen en andere geallieerde burgers

 

Werkzaamheden

werken op scheepswerf (Nippon Express Co)

 

Omstandigheden

sterfgevallen        14 doden (volgens Dolder)

 

Literatuur:

Beaupain, Ed - Oproep voor reünie, Moesson 33/2 (augustus 1981), pg 33

Denmark, Bob - Verslag (www.mansell.com)

Dolder, Robert H. - Report Recovery 22-9-1945 (www.mansell.com)

Looyen, A.A. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061949 (1-8-1942 – 1-2-1943)

Mansell, Roger – www.mansell.com

NN - Kerstfeest in Kawasaki camp Tokyo area, Stabelan 7/3, pg 4

Welvaadt, B. - Rapport, BuZa, NEFIS 2297 (9-12-1942 – 1-8-1943)

Walker, Dorsey Robert - Dagboek (oktober 1943 - november 1944) (www.mansell.com)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 195 (POW camp 41)

Winterkamp, W.L.  - Proces-verbaal, NIOD, IC 001110

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 11, 154 (er zijn 2 kampen)

 

 

Index          Tokyo-Zuid           Kampen in Japan