Tokyo 2B                    Kawasaki 2                          Japan

 

                                                                                                                                                                         29-6-2011

 

Andere benamingen

Tokyo POW Camp 1B (sinds 10-1942)

Tokyo 2B (sinds 1-8-1943)

 

Ligging

NB 35 29, OL 139 43. De stad Kawasaki lag aan de westoever van de baai van Tokyo, ongeveer 20 km ten zuiden van Tokyo. Dit kamp lag in het havengebied, vlak bij het kamp Tokyo 1B. De capaciteit van het kamp was 400 krijgs­gevangenen (maart 1945). Het kamp was omheind met een schutting.

 

Kampcommandant

maart 1945: luitenant Washimi

 

Kampleiding

maart 1945: luitenant A.A.Looijen (Ned), F.J.Carney (Amerik), chirurg A.P.Curtin (Eng)

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

KAMP I

 

 

 

 

13-11-1942

Manila (1)

 

312

312

kr (2)

01-02-1943

Tok 1B, Kawasaki 1

 

 

300

kr

xx-05-1943

 

??

150

 

kr

22-05-1943

Singapore (3)

 

170

 

kr (4)

21-08-1943

CIRC-visitatie

 

 

250

kr (5)

25-08-1943

 

??

250

0

kr

 

KAMP II

 

 

 

 

25-08-1943

??

 

240

240

kr

17-11-1943

Singapore (6)

 

275

365 (7)

kr (8)

07-03-1945

CIRC-visitatie

 

 

240

kr (9)

30-03-1945

 

Sen 8B, Kosaka

100

 

kr

31-03-1945

 

Tok 23D, Kawasaki 5

 

 

kr

05-06-1945

 

Tok 16B, Kanose

90

 

kr

01-07-1945

 

Tok 7B, Hitachi 1

100

 

kr

27-07-1945

 

Ontruiming (10)

 

0

kr

kr = krijgsgevangenen; Sen=Sendai, Tok=Tokyo

(1) met Nagato Maru of Umeda Maru, vertrek Manila 7-11-1942, aankomst Moji 25-11-1942 ???

(2) allen Amerikanen

(3) met Kyokko Maru, vertrek Singapore 26-4-1943, aankomst Moji 21-5-1943

(4) Nederlanders

(5) Engelsen en Amerikanen

(6) met Matsue Maru 2, vertrek Singapore 22-10-1943, aankomst Moji 15-11-1943

(7) 364 Nederlanders en een Engelse arts

(8) behorend tot Java Party 2

(9) 129 Nederlanders, 109 Amerikanen, 2 Engelsen

(10) naar Tokyo 0A1, Omori en Tokyo 5D, Kawasaki 3

 

Werkzaamheden

werken op scheepswerf (Misui Wharf Storage Co), lossen van schepen

werk vrijwillig voor officieren, verplicht voor overige rangen, 9 uur per dag (2 rustdagen per maand)

er ook was tuinwerk

 

Omstandigheden (maart 1945)

wonen                   barak van twee verdiepingen

slapen                   38 slaaphokken, elk voor 4 à 8 man; 4 legerdekens

klamboes              klamboes voor ramen en deuren

verwarming          kolenkachels (van december tot maart)

sanitair                  3 washokken met elk 50 kranen; baden in grote ton met 60 man

voeding                 om 6:30, 12:00 en 18:00 uur, totaal ongeveer 4000 cal per dag

RK-pakketten       dec 1944-jan1945: 714 voedselpakketten, balen met kleding, jassen

keuken                  goed ingericht, 7 krijgsgevangen-koks en 1 Japanse kok

water                     goed; voor drinken eerst koken

waterafvoer          goed

medische zorg     een Engelse dokter

kamphospitaal      14 bedden en een isolatiekamer

lichaamsgew.       3x per jaar controle, gemiddeld 62 kg (aug 1943), 68 kg (feb 1945)

recreatie               volleybal, pingpong, schaken en kaartspelen; enige boeken, geen kranten

familieberichten  Nederlanders kregen geen post

schuilkelder         in fabriek direct naast het kamp; er waren geen helmen in de fabriek

omgeving              industriegebied, geen bomen, geen gras

sterfgevallen        11 doden (9 Ned en 2 Amerik), 4 door ondervoeding, 7 door longontsteking

 

Gebeurtenissen

25-07-1945         barakken verwoest tijdens bombardement: vele doden

27-07-1945         verhuizing naar Nishing Flour Mill voltooid

 

Literatuur

Beaupain, Ed - Oproep voor reünie, Moesson 33/2 (augustus 1981), pg 33

Belzen, H. van - Persoonlijke mededeling (groep Matsue Maru)

CIRC – Verslag van Visitatiebezoek 7-3-1945, Archief NRK, Den Haag

Looyen, A.A. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061949 (1-2-1943 – 1-7-1945)

Mansell, Roger – www.mansell.com

Raad, André – Verslag over verblijf in Japan, Volkskrant 13-8-2010, pg 10-11 (aankomst met Matsue Maru)

Raad, Friso – Persoonlijke mededeling (zoon van André Raad)

Welvaadt, B. - Rapport, BuZa, NEFIS 2297 (09-12-1942 - ??)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 195

Winterkamp, W.L. - Proces-verbaal, NIOD, IC 001110

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 11, 154 (er zijn 2 kampen)

Witsen, E. van - Dagboek, NIOD IC-dagboek 191 (17-11-1943 – 30-3-1945, groep naar Kosaka)

Witsen - Voorstudie, NIOD, IC 074426, pg 294

 

Naamlijsten

IFA-archief: lijst met 219 namen, inclusief aanduiding, wie van hen naar Sendai 8B, Kosaka gingen

Mansell, Roger – Camp roster Tokyo 2B (hoofdzakelijk Amerikanen)

 

­

 

Index          Tokyo-Zuid          Kampen in Japan