Tokyo 6B                          Suwa                               Japan

 

                                                                                                                                                                         23-8-2016

 

Andere benamingen

Tokyo 6B (sinds 4-6-1945)

 

 

Ligging

NB 36 4, OL 138 16. De plaats Suwa lag precies ten zuiden van de plaats Joetsu aan de noordkust, maar dan hoog in de bergen. Het kamp lag in een dal; het was bij aankomst van de eerste groep nog niet klaar; het kamp was omgeven door een houten schutting.

 

Kampcommandant

 

Kampleiding

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

04-06-1945

Tokyo 5D, Kawa 3 (1)

 

 

 

kr

04-06-1945

Tokyo 9D, Kawa 4

 

 

 

kr

04-06-1945

Tokyo 23D, Kawa 5

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

 

05-09-1945

 

Evacuatie (2)

 

0

kr


kr=krijgsgevangenen; Kawa=Kawasaki

(1) een reis van ongeveer 7 uur, eerst dwars door het verwoeste Tokyo, laatste stukje per bus

(2) om 20:00 uur per vrachtauto naar station, per trein naar Yokohama, aankomst 06-09-1945 om 08:00 uur

 

Werkzaamheden

Nippon Steel Tube and Mining Co

 

 

Omstandigheden

 

 

Literatuur

Beaupain, Edwin - Herinneringen uit mijn krijgsgevangentijd, pg 182-206 (groep uit Tokyo 5D)

Belzen, H. van - Persoonlijke mededeling (datumlijst Job van Belzen)

 

Naamlijsten (rosters)

NARA, RG 407, Box 115, Folder 7, pg 130-141 (25-8-1945)

 

pg 55

American POWs

pg 56

British POWs

pg 57-58

Dutch POWs

pg 59

Canadian POWs

pg 60

Australian POWs

pg 61-65

Dutch POWs

pg 67-69

Norwegian POWs

 

Index           Kampen in Japan                    Tokyo-Noord