Tokyo 7B                      Hitachi 1                           Japan

 

                                                                                                                                                                         29-6-2011

Andere benamingen

Tokyo 8B (sinds 12-5-1943)

Tokyo 6D (sinds 1-8-1943)

Tokyo 7B (sinds 8-1945)

Hitaichi, Hidachi

 

Ligging

NB 36 37, OL 140 37. Hitachi was een stad aan de oostkust van Honshoe, ongeveer 100 km ten noord-oosten van Tokyo. De fabriek lag aan het riviertje, dat vlak ten noorden van Hitachi in zee uitmondde, ongeveer 5 km van zee. Het kamp lag ook aan dat riviertje, ongeveer 3 km van zee.

 

Kampcommandanten

sergeant-majoor Kurita; per 11-4-1945 luitenant Kudaira

 

Kampleiding

 

 

Tolk

Onami

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

22-05-1943

Singapore (1)

 

250

250

kr (2)

 

 

 

 

 

 

14-04-1944

Manila (3)

 

106

350

kr (4)

 

 

 

 

 

 

06-03-1945

Tok 0, Omori

 

18

250

kr (5)

01-07-1945

Tok 2B, Kawasaki 2

 

100

350

kr (6)

06-09-1945

 

Evacuatie (7)

350

0

kr (8)

kr = krijgsgevangenen; Tok=Tokyo

(1) met Kyokko Maru, vertrek Singapore 26-4-1943, aankomst Moji 21-5-1943

(2) voornamelijk Nederlanders (zie naamlijst code 1-250)

(3) met Taikoku Maru, vertrek Manila 24-3-1944, aankomst Osaka 10-4-1944

(4) AmerikanenHitachiHitachi

(5) 9 Nederlanders en 9 Noren (zie naamlijst code 252-269)

(6) veel Nederlanders (zie naamlijst code 270-369)

(7) per trein naar Yokohama

(8) 280 Nederlanders, 60 Amerikanen, 9 Noren

 

Werkzaamheden

werken in koperfabriek; later ook landbouwwerk (Nippon Mining Co)

 

Gebeurtenissen

11-06-1945         luchtbombardement op Hitachi

12-06-1945         prins bezoekt fabriek (alles schoongemaakt en gerepareerd)

 

Omstandigheden

voeding                 slecht: rijst met zeewier, lobakbladeren

wonen                   barak(ken) met 2 verdiepingen

medische zorg     dokter van Slooten, verpleger Cools

loopgraven           glijpalen in barak naast loopgraaf;  ook vluchtweg naar vallei naast het kamp

familiecontact     mei 1945: enige briefkaarten in kamp ontvangen (1 à 2 jaar oud)

RK-pakketten       december 1944 eerste pakketten

sterfgevallen        10 doden

 

Situatietekening

Butteling, Max J. - Koperraffinaderij Hitachi, pg 157

 

Literatuur

Butteling, Max J. - Koperraffinaderij Hitachi (dagboek over periode 18-12-1944 – 12-9-1945)

Jager, A.J. de - Conduite-verslag, NIOD, IC 001190-001191 (22-5-1943 – 12-9-1945)

Looyen, A.A. - Proces-verbaal, NIOD, IC 061949 (1-7-1945 – 5-9-1945)

Mansell, Roger - website

Vodegel, F. - Dagboek, NIOD, IC-dagboek 225 (20-5-1943 – 12-9-1945) = NIOD, IC 081013

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 194

 

Naamlijsten

Jager, A.J. de - Conduite-verslag, NIOD, IC 001192-001196

Rhoon, Vincent van – Persoonlijke mededeling (volledige lijst)

Vodegel, F. - Dagboek, NIOD-dagboek 225 = NIOD, IC 081013 (groep aangekomen 22-5-1943)

Beekhuis, H. –Naamlijst van drie bovenstaande lijsten (zie Naamlijst Tokyo 7B)

 

 

Naamlijst Tokyo 7B

Alfabetisch op naam

Op kampnummer

 

 

Index          Kampen in Japan                    Tokyo-Noord