Batavia                       10e Bataljon                           Java

 

                                                                                                                                                                         13-12-2016

Andere benamingen

Cycle Camp

Java Main camp (Japanse administratie)

 

Ligging

Deze kazerne lag in het centrum van Batavia, iets ten oosten van het stadscentrum. Het was gedurende de gehele Japanse bezetting een doorgangskamp voor krijgsgevangenen, die op transport gingen naar Sumatra, Singapore, Birma, Thailand, Indo-China en Japan.

 

Kampcommandant

kapitein Yamamoto (aug-sept 1942), kapitein Sonei (sept 1942-feb 1944),

kapitein Maruyama (feb – nov 1944), Kurashima (nov 1944-mei 1945), kapitein Nishikawa (mei-okt 1945)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

april-dec 1942: generaal-majoor G.A.Ilgen, vice-admiraal P.C.Maltby,

brigade-generaal A.S.Blackburn (Australiër); jan-okt 1943: luitenant-kolonel L.F.Lanzing

 

Transporten (voornamelijk volgens Atlas Japanse Kampen)

onderverdeling in 1942, 1943, 1944, 1945 (zie hieronder)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 92

Hofstede, W.N. – De slaven van Roku Ban, 1979, pg 37 e.v.

Rivett, Rohan D. – Behind Bamboo, 1947, pg 111-128 (13-4-1942 tot 7-10-1942)

Scholten, P. – Op reis met de Special Party, 1971, 83-97

Sorgdrager, Donald – Kamperen met oom Nippon, 2007, pg 57-58 (15-1-1943 naar Thailand)

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 298

Witsen, E, van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971

 

Luchtfoto

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 93

 

Transporten

10e Bataljon 1942

10e Bataljon 1943

10e Bataljon 1944

10e Bataljon 1945

 

Groepen, die naar Singapore vertrokken

Java Parties

 

Prominenten in gevangenschap

Special Party

 

 

Index          Kampen op Java