Malang                 10e Depot Bataljon                      Java

 

                                                                                                                                                                         25-11-2012

Andere benaming

Drost-kamp I

 

Ligging

Dit kamp lag ongeveer 1 km ten oosten van het station. Het kamp was ondergebracht in houten barakken en bijgebouwen van een nieuw militair kampement, omheind met prikkeldraad.

 

Kampcommandant

luitenant Umegaki Tadao

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

luitenant-kolonel K.Drost

 

Artsen

Cannoo, Doorenbosch, vdEyden, Ruiter de Wildt, Springer, Wijnberg

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-03-1942

Marine-Bat. e.a.

 

500

 

kr

17-03-1942

Banjoewangi

 

100

 

kr

18-03-1942

Toeren en Kalibakar

 

400

 

kr

19-03-1942

Djombang

 

1362

2300

kr

31-05-1942

Mal: Keloetstraat

 

1500

3800

kr (1)

10-09-1942

Mal: MULO

 

200

 

kr (2)

10-09-1942

Mal: Lagere School

 

200

 

kr (2)

25-09-1942

Mal: AVC

 

100

4300

kr (3)

25-12-1942

 

Mal: 8e Bataljon

4300

0

kr

kr=krijgsgevangenen

Mal=Malang

(1) 1440 Nederlanders en 60 Eng, Austr en Amer (volgens Van der Eyden 1000 Nederlanders)

(2) officieren

(3) volgens Springer 4200

 

Gebeurtensissen

08-07-1942 – vrouwen brachten kleren, schoenen, dekens

xx-10-1942 – regentijd begonnen, kamp is moddeerpoel

xx-10-1942 – eerste ziekentransporten naar Soekoen-hospitaal

09-11-1942 – alle dysenterie-patiλnten naar Soekoen-hospitaal; Soekoen is vol

xx-11-1942 – eerste sterfgevallen in Soekoen

 

Omstandigheden

kleding                  na enige tijd alles versleten

schoenen              na enige tijd kapot, alleen nog maar houten klompjes

sterfgevallen        tenminste 6 doden door executie

 

Literatuur

Cannoo, J.M. – Bushido, 1947, pg 41-52 (arts)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 175

Ensing, kapitein – Dagboek, NRK

Eyden, Ton van der – Arts en gezin in de Oost, 2006, pg 102, 221 (arts)

Hofstede, N.W. – De slaven van Roku Ban, 1979, pg 20-37

Springer, R. – Dagboek, NIOD-dagboek 240 (vanaf 17-10-1942), herdruk 2012 (arts)

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 59

 

Index          Kampen op Java           Tranportschema Malang