Bandoeng                15e Bataljon                         Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Andere benaming

Tjkoedapateuh, 1e Depot Bataljon (noordelijk gedeelte)

 

Ligging

Dit militair kampement werd begrensd door de Kampementstraat (noord-west zijde), Noorder Kampement­straat (noord-oost zijde), Van Oldenbarneveldtstraat (zuid-oost zijde) en Noorder Magazijnstraat (zuid-west zijde). Het kamp bestond uit barakken, het terrein was omheind met prikkeldraad en gedek. Vanaf januari 1944 was dit kamp een burger-mannenkamp.

 

Kampcommandant

kapitein Suzuki Susumu (9.42 – 1.43), kapitein Takagi Seigo (1.43 – 2.44),

kapitein Suzuki Susumo (4.44 – 11.44)

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen, heiho’s

 

Kampleiding

luitenant-kolonel S. de Waal (3.42 – 6.43), majoor T.C.N. Canter Visscher (3.42 – x.43),

luitenant-kolonel H.Poulus (hoofd alle Bandoeng kampen tot 6.43)

jhr H.A. van Karnebeek (1.44 – 8.45)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942

Omgeving

 

4820

 

kr

27-03-1942

Band: HBS

 

1500

 

kr

01-04-1942

Band: Jaarbeurs

 

4000

 

kr

xx-04-1942

Garoet

 

1363

 

kr (1)

xx-05-1942

 

 

 

11.700

kr

12-06-1942 (2)

 

Tjim: 4e en 9e Bat.

8000

4000

kr

14-06-1942

Tjim: 4e en 9e Bat.

 

900

 

kr (3)

14-06-1942

Tjim: 4e en 9e Bat.

 

1600

 

kr (4)

16-06-1942

Tjim: Baros 5

 

1000

 

kr (3)

16-06-1942

Tjil: Hotel Bellevue

 

54

7200

kr (5)

17-06-1942

 

Tjil: Infanterie-kamp.

700

 

kr

17-06-1942

 

Tjil: Artillerie-kamp.

1400

 

kr

18-06-1942

 

Tjil: Infanterie-kamp.

1400

 

kr

20-06-1942

 

Tjil: Infanterie-kamp.

800

 

kr

20-06-1942

 

Tjil: Artillerie-kamp.

1600

 

kr

xx-06-1942

 

Tjim: Baros 5

200

 

kr

30-06-1942

 

Srbj: Darmo-kamp.

1000

100

kr (6)

07-07-1942

Tjim: Mitrailleur Comp

 

300

 

kr

08-07-1942

Tjim: Baros 6

 

200

 

kr

08-07-1942

Jogja: HBS

 

920

 

kr (7)

01-10-1942

 

Bat: Patekoan

360

 

kr

04-10-1942

Tjim: Bergartillerie

 

900

2100

kr

25-10-1942

 

Bat: Glodok

540

 

kr (8)

06-11-1942

 

Bat: K.Makassar

878

 

kr  (9)

1943

 

 

 

 

 

05-02-1943

Tjil: Artillerie-kamp.

 

1000

 

kr

28-02-1943

Bat: Glodok

 

1000

 

kr (4)

16-03-1943

 

Srbj: Kalibokor

500

 

kr (4)

23-07-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat.

1000

 

kr (10)

08-09-1943

Band: LOG

 

29

 

kr (11)

15-09-1943

Band: Stella Maris

 

30

 

ma,kr

23-10-1943

Bat: T.Priok-kamp. (12)

 

1500

3600

kr

22-11-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat.

600

 

kr

03-12-1943

 

Bat: 10e Bataljon

600

 

kr

17-12-1943

 

Bat: 10e Bataljon

416

 

kr

30-12-1943

 

 

 

0?

kr

1944

 

 

 

 

 

28-10-1944

Bat: Struiswijk

 

1100

 

kr (13)

28-10-1944

Batavia (14)

 

473

 

kr (13)

1945

 

 

 

 

 

27-02-1945

???

 

194

1767

kr,ma (15)

28-04-1945

 

Band: LOG

1767

0

kr,ma

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen, ma=mannen (burgers)

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Jogja=Jogjakarta, Srbj=Soerabaja, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi

(1) Australiërs

(2) tot en met 14-06-1942

(3) allen Engelsen en Australiërs (groep Dunlop)

(4) van Molukse afkomst

(5) allen Engelse, Amerikaanse en Australische officieren

(6) van Molukse en Menadonese afkomst

(7) 75 Molukse, 800 Nederlandse KNIL-militairen en 45 officieren

(8) allen Engelsen

(9) Australiërs onder leiding van Dunlop

(10) 400 Engeslen en 600 Nederlanders

(11) zeelieden

(12) Uniekampong

(13) allen officieren

(14) Kampong Makassar en 10e Bataljon

(15) officieren en prominenten

 

Literatuur

Dunlop, Weary – The War Diaries, 1986; 2009, hoofdstuk 3, pg 49-130 (Australiërs)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 116-117; Deel II, 2002, pg 100

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 296

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 58

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 117 (luchtfoto)

 

 

Index          Kampen op Java