Batavia                        ADEK                             Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Ligging

Het kamp ADEK lag in het zuiden van de stad, aan de Sluisweg en de Van der Houtenlaan. Het was onder­gebracht in de koelieloodsen van het Algemeen Delisch Emigratie Kantoor (ADEK).

Dit kamp was eerst een mannenkamp (juni 1942 – februari 1944), daarna een krijgsgevangenkamp (februari –mei 1944) en tenslotte een vrouwenkamp (november 1944 – augustus 1945). Hier wordt alleen het krijgs­gevan­gen­kamp beschre­ven.

 

Kampcommandant

kapitein Kasahara, kapitein Sonei

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

ritmeester Driessen (maart-mei 1944), majoor C.Steensma (mei-oktober 1944)

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

03-02-1944

Srbj: T.Perak (1)

 

723

723

kr

11-05-1944

Kraw: Landbouwkamp

 

375

1100

kr

15-05-1944

 

Bat: 10e Bataljon

1100

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen,

Bat=Batavia, Kraw=Krawang, Srbj=Soerabaja

(1) afkomstig van Flores (Molukkentransporten)

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 96

 

Luchtfoto

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 96

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 97

 

 

Index          Kampen op Java