Tjilatjap             Artillerie-kampement                   Java

 

                                                                                                                                                                         9-12-2012

Andere benaming

Kamp 2, Het nieuwe kamp

Japanse registratiekaarten: Java II (of 2B)

 

Ligging

Het Artillerie-kampement lag aan de kust, direct achter het Fort. Het kampement bestond uit net nieuw ge­bouw­­de barakken, inclusief het Militair Hospitaal.

 

Kampcommandanten

luitenant Takita (juni-aug 1942, “Alva”), majoor Ebiko Koshitaro (aug 1942-jan 1943),

kapitein Shono Eji (jan-feb 1943, “opa”)

 

Kampbewaking

Japanse militairen en Koreanen

 

Kampleiding

luitenant-kolonel H.Poulus

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

15-03-1942

Wangon-stelling (1)

 

700

700

kr

29-04-1942

 

Vrijgelaten

200

 

kr (12

01-05-1942

 

Tjil: Inf-kamp.

362

 

kr

01-05-1942

 

Tjil: Gevangenis

150

0

kr (3)

 

 

 

 

 

 

18-06-1942

Band: 15e Bat

 

1400

 

kr

21-06-1942

Band: 15e Bat

 

600

 

kr

01-08-1942

Tjil: Inf-kamp.

 

2900

5000

kr

xx-09-1942

 

Tjil: Mil. Hospitaal

p.m. (4)

 

zkr

04-01-1943

 

Bat: T.Priok (5)

700

 

kr

04-01-1943

 

Bat: 10e Bat

1400

 

kr

01-02-1943

 

Tjim: Mil. Hospitaal

300

 

zkr (6)

04-02-1943

 

Tjim: 4e en 9e Bat

1460

 

kr

05-02-1943

 

Band: 15e Bat

1000

0

kr

kr=krijgsgevangenen, ma=mannen (burgers), zkr=zieke krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi;

4e en 9e Bat=4e en 9e Bataljon, 10e Bat=10e Bataljon, 15e Bat=15e Bataljon

Inf-kamp.=Infanterie-kampement, T.Priok-kamp.=Tandjong Priok-kampen

 (1) verdedigingslinie 25 km ten noorden van Tjilatjap

(2) Javaanse KNIL-miliatiren

(3) Molukse en Menadonese KNIL-militairen

(4) 200 zieken opgenomen in het hospitaal op het terrein van het Artillerie-kampement

(5) Uniekampong

(6) inclusief artsen en verplegers

 

Omstandigheden

Terreur                 lt Takita oefende een ware terreur uit; er werd veel geslagen door de bewakers;

                              na bezoek generaal Saito was terreur voorbij

Voeding                slecht

Sterfgevallen        80 (voor alle kampen in Tjilatjap samen)

 

Literatuur

Brendgen, J.H.J. – Belevenissen van een KNIL-officier

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130-131; Deel II, 2002, pg 106

Jacobs, Gerard en Willem – Retourtje Nederlands-Indië, 2012, pg 37-40

Raad, André – Mijn geest overwon (dagboek), 2012, pg 12 t/m 33

Scholten, P. – Op reis met de ‘Special Party’, 1971, pg 62-66

Sorgdrager, Donald - Kamperen met Oom Nippon, 2007, pg 50-57

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 297

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 56

 

Plattegrond van de stad

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 130; Deel II, 2002, pg 106

 

Luchtfoto

Diessen, J.R. van en R.P.G.A.Voskuil – Boven Indië, 1993, pg 91

 

 

Index          Kampen op Java           Transportschema Tjilatjap