Thailand: evacuatie ex-krijgsgevangenen

 

13-12-2021

 

Bangkok

 

15-12-1945

Circassia

120 ex-kr

 

xxxx

Hr Ms Tromp

300 ex-kr

 

 

10-1946

laatste groep

3000 ex-kr

 

Op mailboten van Batavia naar Nederland, tijdens een korte stop voor de kust van Bangkok.

 

Het Rode Kruis zorgt voor zoveel

mogelijk gezins-herenigingen, o.a. met

Ms. Nieuw Holland (mei 1946)

 

 

 

 

 

 

 

Singapore

 

 

Nederland

 

 

De Engelsen lieten aanvankelijk geen Nederlandse miltairen op Java toe; de

ex-krijgsgevagenen werden in Singapore ondergebracht in het Prins Bernard-

kamp. Direct transport van Bangkok naar Batavia was pas mogelijk vanaf

november 1945.

 

Literatuur:

Jong, Lou de Het Koninkrijk der Nederlanden, Deel 11C, pg 520

Joyce Young - Aanspraak sept 2021, pg 18 (Ms. Nieuw Holland)

Leffelaar en van Witsen Werkers aan de Burmaspoorweg, pg 184

Walboom, Leen Odyssee door Azi, pg 105