Tjimahi                       Baros 5                             Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Andere benaming

6e Depot Bataljon, Kale Koppenkamp (KKK)

 

Ligging

Het kamp lag ten zuiden van de spoorlijn bij de kampong Baros; het bestond uit nieuwe barakken (gebouwd 1939); het was omheind met prikkeldraad en gedek.

 

Kampcommandant

luitenant-kolonel Kimura (april-sept. 1942), luitenant Kurashima Tomiji (sept.-nov. 1942)

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

majoor P.Doornbosch

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-04-1942

Omgeving

 

3300

3300

kr

16-04-1942

Padalarang (1)

 

300

 

kr (2)

16-04-1942

 

Tjim: Treinkampement

900

 

kr (3)

30-05-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

1700

1000

kr (4)

30-05-1942

Band: 15e Bataljon

 

200

 

kr

xx-06-1942

Omgeving (5)

 

572

 

kr

15-06-1942

Soek: Landbouwschool

 

1700

 

kr

15-06-1942

Tjil: KPM-kamp

 

1000

4500

kr (6)

16-06-1942

 

Band: 15e Bataljon

1000

 

kr (6)

16-06-1942

Tjil: Infanterie-kamp.

 

1060

 

kr

22-06-1942

Garoet

 

280

 

kr

01-07-1942

Soek: Landbouwschool

 

200

5000

kr

11-10-1942

 

Bat: Glodok

200

 

kr

13-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

800

 

kr

15-10-1942

 

Bat: 10e Bataljon

1000

 

kr

22-10-1942

 

Bat: Patekoan

500

 

kr (7)

22-10-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

600

 

kr (7)

23-10-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

1000

 

kr

25-10-1942

 

Bat: Glodok

912

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Soek=Soekaboemi, Tjil=Tjilatjap, Tjim=Tjimahi

(1) Padalarang lag ongeveer 15 km ten noord-westen van Tjimahi

(2) allen Nederlanders

(3) allen officieren

(4) allen Indo-Europeanen

(5) KNIL-kampement Radjamendala en onderneming Djatinangor (voorkampen)

(6) allen Engelsen en Australiërs

(7) technici

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 114; Deel II. 2002, pg 94

Scheer, Wilbert – De stilte voorbij, 2007, pg 84-87 (Albert Scheer, Tjilatjap, Baros 5, 10e Bataljon)

Verstraaten, Ton – Ooggetuige, Krijgsgevangen in Indië en Japan (1942-1945), 2008, pg 94-109

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese, 1994, pg 296

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 55 e.v.

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 115

 

 

Index          Kampen op Java