Tjimahi                       Baros 6                             Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

Andere benaming

Depot Mobiele Artillerie

 

Ligging

Het kamp lag ten zuiden van de spoorlijn aan de Barosweg en Willemstraat bij de kampong Baros; het be­stond uit 80 woonhuizen en instantiegebouwen op militair kampement, omheind door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

luitenant Wakamatsu Shizuo

 

Kampbewaking

Japanse militairen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942

Omgeving

 

200

200

kr

08-07-1942

 

Band: 15e Bataljon

200

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 115; Deel II, 2002, pg 94

Waterford, Van – Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 296

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 55 e.v.

 

Plattegrond

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 115

 

 

Index          Kampen op Java