Tjimahi Bergartillerie Java

 

18-4-2011

Andere benaming

Mobiele Artillerie

 

Ligging

Het kamp lag naast het 4e en 9e Bataljon, aan de zuid-oost zijde; het was een barakken-kampement, omheind door prikkeldraad.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen, Koreanen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

09-03-1942 (1)

Omgeving

 

900

900

kr

04-10-1942

 

Band: 15e Bataljon

900

0

kr

 

 

 

 

 

 

06-01-1943

Tjim: 4e en 9e Bataljon

 

1000

1000

kr

07-01-1943

 

Bat: 10e Bataljon

1000

0

kr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen

Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

(1) en volgende dagen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 113

 

 

 

Index Kampen op Java