Autoweg                         Bong Ti                       Thailand

 

                                                                                                                                                                         3-12-2013

 

Andere benaming

Bonti, Kamp 24

 

Ligging

Bij de plaats Bong Ti lag één der kampen van de Tavoy-weg (de weg van Wang Po aan de Birma-spoorweg naar Tavoy aan de westkust). Dit kamp lag ongeveer 30 km ten westen van het spoorwegkamp Wang Po – 114. Het lag vlak bij de grens tussen Burma en Thailand, nog juist in Thailand.

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

26-12-1944

Wang Po - 12

 

100

 

kr

 

 

 

 

 

kr

 

 

 

 

 

kr

06-03-1945

 

Wang Po – 114

 

 

kr

xx-04-1945

 

Wang Po – 114 (1)

 

 

kr


kr = krijgsgevangenen

(1) de volgende dag door naar Tarsao - 130

 

Werkzaamheden (januari-april 1945)

* verbreding van het jungle-pad tot een autoweg

* aanvoer van materiaal en voeding vanuit Wang Po – 12

* afvoer van zieken naar het basiskamp

 

Omstandigheden

medische zorg     twee Nederlandse dokteren (Keizer en Verwoerd)

 

Drie citaten uit brief 2-1-1946 van C.M.Windhorst:

Van Non Pladuk naar Wang Po – 12 (Nova Zembla)

Met de trein ging het naar Wang Po  en daar de rivier over. We moesten mee met nog verschillende andere groe­pen werkers een weg aanleggen, berijdbaar voor auto’s van Wang Po naar de kustplaats Tavoy in Burma. De eerste 12 km van de weg was klaar en de eerste dag kwamen we in Nova Zembla op 12 km van de rivier aan. De naam zegt het al, het was daar gemeen koud. Niet alleen was het weer koude tijd, maar daar kwam nog bij, dat dit bivak (een plaats was er niet) tusschen honderden meters hooge bergen lag, zoodat de zon daar pas om 11 uur ging schijnen.

 

Van Nova Zembla naar Bonti

De volgende dag moesten we weer verder, nu een 1-persoons boschpad langs, eerst een zware klim de berg over en dan nog 10 km vlak terrein. De tocht van 12 km vergde ook een heele dag, want behalve onze eigen uitrusting hadden we nog een heele keuken bij ons + gereedschappen voor de wegaanleg. Het bivak, waar we nu aankwa­men, werd ons vaste kamp, in de buurt van Thaise woningen; het grootste deel van de bevolking was echter niet op de Jap gesteld en bijtijds verdwenen.De menschen, die er nog rondliepen, waren een soort grensstam, vreese­lijk vuil in tegenstelling met de echte Thaisch. In de buurt van Bonti, zoo heette het plaatsje, waren wat droge rijstvelden (leeg) en verder leefden die menschen van de jacht en wat ze dan met handelen aan ons konden ver­die­nen. Onze ligging was nogal eenvoudig, het was droge tijd, dus de Jap vond, dat we geen hutten noodig hadden en we lagen zoo goed en zoo kwaad het ging met onze vodden van matjes  en goeni-zakken op de kale grond tusschen de mieren en ander ongedierte.

 

Werkzaamheden in Bonti

Onze ploeg kreeg nu als taak ons voedsel op te voeren van Nova Zembla naar Bonti. We moesten elke morgen 12 km loopen naar Nova Zembla, daar kregen we de 2 man een zak rijst en een mand groenten, visch, zout etc. Meest ladingen van tusschen de 50 en 60 kg. De vracht werd dan midden aan een lange bamboe gebonden, voor en achter een mannetje en daar ging die 12 km terug, eerst nog de zware berg over, op de top rust en daarna nog twee rusten naar Bonti. ........ Eenmaal heb ik voor malaria 3 dagen rust gehad, de rest van de 2 maanden, dat er zat, heb ik elke dag gesjouwd.

 

Literatuur

Achter Kawat en gedek (uitgave van “De Nederlandse Padvinders”), 1947, pg 77

Cannoo, J.M. – Bushido, 1947, pg 189-194

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen – Werkers aan de Burma-spoorweg, 1982, pg 258

Quast, J.C. – Wanpo-Tavoy Road 1944/1945, Stabelan 21/2 (dec 1994), pg 9-14

Veer, F.J. en E.E. van der – Een man zonder ring, 1995, pg 6

Windhorst, C.M. in Horn-Windhorst, Juliëtte – Overleven langs de Birma-Siam Spoorweg, 2013, pg 111

 

 

 

Index                    Kampen Birma/Thailand