Soerabaja              Broederschool                       Java

 

                                                                                                                                                                                    19-4-2011

Andere benaming

Boulevard-kamp, Coenboulevard

 

Ligging

De Broederschool stond even ten oosten van de kruising van de Coen Boelvard en de Darmo Boulevard, bij de RK-kerk. Het kamp was ondergebracht in het schoolinternaat en bijgebouwen; het was omheind met prik­kel­­draad.

 

Kampcommandant

luitenant Kurashima Hideichi

 

Kampbewaking

Japanse militairen en Koreanen

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

14-03-1942

Oost-Java

 

500

500

kr

14-10-1942

 

Bat: Glodok

285

 

kr

07-11-1942

Srbj: Jaarmarkt

 

268

500

kr

07-11-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

155

 

kr

12-11-1942

 

Srbj: Jaarmarkt

200

 

kr

12-11-1942

 

Srbj: CBZ

128

0

zkr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Bat=Batavia, Srbj=Soerabaja

CBZ=Centraal Burger Ziekenhuis

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 171

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 59

 

 

 

Index          Kampen op Java