Celebes Maru 2

                                                                                                                                                                     16-12-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

15-6-1942

1500

 

Birma

Moulmein

 

A

xx-6-1942

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenis

A

xx-6-1942

1500

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Celebes Maru 2 (5.824 ton, vrachtschip) vertrok op 15-6-1942 met ongeveer 1500 krijgsgevangenen (voor­name­lijk Australiërs o.l.v. lt-kol Williams, de zogenaamde Williams Force) uit Singapore naar Moulmein (Birma).

 

Na enige dagen (datum onbekend) kwam het schip aan in Moulmein. De krijgsgevangenen werden ondergebracht in de Gevangenis.

 

Na enige tijd (datum onbekend) werden de mannen over­gebracht naar Thanbyuzayat, het eindpunt van de Birma-spoorweg in Birma. Van hieruit werden zij naar de werk­kam­pen langs de spoorweg gebracht.

The Celebes Maru 2 (5,824 tons, freighter) sailed on 15-6-1942 with about 1500 POW’s (mainly Australian, comman­der lt-col Williams, the so called Williams Force)  from Sin­ga­­­pore to Moulmein (Birma).

 

After some days (date unknown) the ship arrived in Moulmein. The POW’s were interned in the Prison.

 

After some time (date unknown) the POW’s were trans­ferred to Thanbyuzayat, at the end of the Birma-railway in Birma. From here they were sent to the labour camps along the railway.

 

Literatuur

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Birmaspoorlweg, 1982, pg 99

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, geen vermelding

Nelson, David – The story of Changi Singapore, 1974, geen vermelding

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 177

 

 

Index          Zeetransporten              Kampen in Birma/Thailand