Chuka Maru

                                                                                                                                                                                11-1-2018

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

14-5-1944

1925

 

Sumatra

Padang

 

A

17-5-1944

1925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenis

A

17-5-1944

1925

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Chuka Maru (5.000 ton) vertrok op 14-5-1944 met 1925 krijgsgevangenen (1615 Nederlanders en 310 Engel­sen) uit Tandjong Priok naar Padang op Sumatra. De krijgs­gevangenen waren afkomstig van het 10e Batal­jon-kamp in Bata­via. Deze groep vormde Java Party 21, het eerste transport van krijgsgevangenen voor de aanleg van de Suma­tra-spoor­weg. De omstandigheden waren slecht: over­vol, geen eten, drinken bestond uit wat brak water, veel kolenstof.

 

Op 17-5-1944 kwam het schip aan in Padang; na aankomst (stromende regen, eindelijk fris water) werden de krijgs­ge­vangenen ondergebracht in een controleurswoning, de Gevan­­genis en in een leegstaande bioscoop. De dag na aankomst werden alle krijgsgevangenen ondergebracht in de Gevan­genis.

 

Op 19-5-1944 werd de eerste groep van 500 krijgs­gevan­genen overgebracht naar de Sumatra-spoorweg, eerst per trein naar Pajakoemboe, vervol­gens met vrachtauto’s naar Kamp 1 (noordzijde van de spoor­weg). De andere groepen volgden kort daarna.

 

NOOT. Het tweede transport van krijgsgevangenen van Java naar de Sumatra-spoorweg vertrok 16-9-1944 met de Junyo Maru.

The Chuka Maru (5,000 tons) sailed on 14-5-1944 with 1925 POW’s (1615 Dutch and 310 British) from Tand­jong Priok to Padang on Sumatra. The POW’s came from the 10th Battalion-camp in Batavia. They formed Java Party 21, the first transport of POW’s for the construction of the Sumatra-railway. The conditions were bad: overcrowded, no food, brackish water to drink, coal-dust.

 

On 17-5-1944 the ship arrived in Padang; after arriving in pouring rain the POW’s were housed in an administrator’s home, the Prison and an empty cinema. Next day they were all put together in the Prison.

 

On 19-5-1944 the first group of 500 POW’s was taken to the Sumatra-railway: by train to Paja­koem­boe, with trucks to Kamp 1 (northern terminal of the railway). During the next days the other groups followed.

 

NOTE. The second transport of POW’s from Java to the Sumatra-railway sailed on 16-9-1944 with the Junyo Maru.

 

 

Literatuur

Hovinga, Henk – Op dood spoor, 2009, pg 14-16 (naam van schip onbekend)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 162, 314

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 142, 211

Neumann, H. en E. van Witsen - De Sumatra-spoorweg, 2e druk, 1984, pg 33

Schoonenberg, Bernhard – De poorten van de hel, 1978, pg 136 e.v.

Werner-Vos, A. - Persoonlijke mededeling (vader op deze boot)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 69

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk (via Singapore, klopt niet)

 

Index         Kampen op Sumatra             Zeetransporten