Spoorlijn                  Chungkai - 57                  Thailand

 

                                                                                                                                                                         7-8-2011

 

Andere benaming

Chunkai, Chung Kai, Tsjoenkai, Kaopon

 

Ligging

Dit kamp lag 57 km van Non Pladuk, aan de samenvloeiing van de twee grote rivieren, de Mae Khlaung en de Khwae Noi. Dit kamp was het hoofdkwartier van groep 2.

Dit kamp was eerst een werkkamp (10 barakken), later een groot hospitaalkamp met heel veel zieken, die terugkwamen van de hoger gelegen werkkampen langs de spoorlijn. Het was tevens een doorgangskamp voor mannen, die op weg waren naar de hoger gelegen werkkam­pen.

 

Kampcommandanten

luitenant-kolonel Yanagida

 

Kampleiding

 

 

Transporten

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 

WERKKAMP

 

 

 

 

xx-11-1942

Ban Pong – 5

 

800

 

kr (1)

xx-xx-19xx

 

Diverse kampen

 

 

kr

 

ZIEKENKAMP

 

 

 

 

xx-xx-1943

Diverse kampen

 

 

 

zkr

09-06-1943

 

 

 

4800 (2)

kr

xx-xx-1943

 

 

 

11.000

zkr

08-06-1944

 

Singapore

1250

 

kr (3)

xx-07-1945

 

Evacuatie

 

0

zkr


kr = krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

(1) officieren, zojuist aangekomen uit Singapore

(2) waarvan 4000 zkr

(3) 1050 Engelsen en 200 Nederlanders, in Singapore direct door naar Japan met Hofuku Maru (NRK-rapport)

 

Werkzaamheden:

November 1942-februari 1943: aanleg spoordijk tot aan Wan Lun

aanleg twee bruggen over de Mae Khluang

 

Omstandigheden:

voeding                 matig, zelf groenten halen uit de omgeving

wonen                  

gezondheid          

 

Literatuur:

Coast, John - Railroad of death, 1946, pg 66-85 (november 1942), 237 (augustus 1945)

Enstedt, F.G. (Zweedse consul) - Rapport, NIOD, IC 003180 (juni 1943)

Gelderblom, Huib – Achter de kawat, 2005, pg 125 (terug van Hindato-Kuye)

Hamel, J.C. - Soldatendominee, 1975, pg 154-155

Hekket, H. - Verslag (april-november 1943)

Kannegieter, Adriaan - Verslag 3e druk, pg 73 (januari 1945)

Leffelaar, H.L. en E. van Witsen - Werkers aan de Burmaspoorweg, 1982, pg 124 (februari 1942)

Porte, H. - De gele hel, 1946, pg 39-45 (februari 1943)

Veer, E.J. en E.E. van der - Een man zonder ring, 1995, pg 58 (november 1943-mei 1945)

Walker, A.S. - Middle East and Far East, 1953, pg 611 (hospitaal), 633

 

Foto’s/tekeningen

Kinvig, Clifford - River Kwai Railway, 1992, pg 44/1, 44/4

 

 

 

Index                    Kampen Birma-spoorweg