Dainichi Maru 3

                                                                                                                                                                     9-8-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Java

Batavia

 

V

11-10-1942

1000

 

Malakka

Singapore

 

A

14-10-1942

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changi-kamp

A

16-10-1942

1000

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De Dainichi Maru 3 (5.813 ton, 1922) vertrok op 11-10-1942 met ongeveer 1000 krijgsgevangenen uit Batavia naar Singapore. Deze krijgsgevangenen behoorden tot Java Party 5; zij waren afkomstig uit het 10e Bataljon-kamp in Batavia. De toe­stand aan boord in de ruimen was slecht: het was zeer heet (door de tropische hitte buiten en door de hitte van de kolen gestookte motoren), de luiken zaten vrijwel geheel dicht, het stonk verschrikkelijk, het was overvol.

 

Op 14-10-1942 bereikte het schip Singapore. Pas na twee dagen mochten de krijgsgevangenen van boord en werden overgebracht naar het Changi-kamp.

 

NOOT. Twee weken later vertrok dit schip naar Japan, nu als Dainichi Maru 4, maar niet met dezelfde krijgsge­van­ge­nen.

The Dainichi Maru 3 (5,813 tons, 1922) sailed on 11-10-1942, carrying about 500 POW’s, from Batavia to Singa­pore. These POW’s belonged to Java Party 5; they came from the 10th Batallion-camp in Batavia. The conditions on board in the holds were very bad: it was very hot (because of the tropical tem­pera­tures outside and the heat of the coal burned motors), the closed hatches, awful stench, over-crowded.

 

On 14-10-1942 the ship arrived in Singapore; only two days later the POW’s disembarked and were transported to the Changi-camp.

 

NOTE. Two weeks later this ship sailed for Japan, now as Dainichi Maru 4, but not with the same POW’s.

 

 

Literatuur

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 62-63, 311

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

 

 

 

Index                    Zeetransporten