DeKlerk 1

                                                                                                                                                                     6-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

28-3-1943

1000

 

Borneo

Kuching

 

A

1-4-1943

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batoe Lintang

A

1-4-9143

1000

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

 

De DeKlerk 1 (Nederlands vrachtschip, ongeveer 1.000 ton) vertrok op 28-3-1943 met 1000 krijgs­gevan­genen (500 Australiërs en 500 Engelsen o.l.v. lt-kol Whimster) van Singapore naar Kuching (Borneo). Deze krijgsgevangenen waren afkomstig uit het Changi-kamp; deze groep werd aangeduid als de E-Force.

 

Op 1-4-1943 kwam het schip aan in Kuching; de mannen werden te werk gesteld in de haven (op de werven). Zij werden ondergebracht in een tijdelijk kampement, op 400 meter van het Batoe Lintang-kamp.

 

NOOT.   Later die maand gingen deze krijgsgevan­genen door naar Sandakan (Noord-Borneo).

The DeKlerk 1 (Dutch freighter, about 1,000 tons) sailed out on 28-3-1943 with 1000 POW (500 British and 500 Australian under command of lt-col Whimster) from Singa­pore to Kuching (Borneo). These POW came from Changi-camp; this group  was called the E-Force.

 

On 1-4-1943 the ship arrived in Kuching, the men must work in the harbour (at the shipyards). They stayed in a temporary camp 400 meter from the Batoe Lintang-camp.

 

NOTE. Later this month these POW went to Sandakan (North-Borneo).

                               

 

 

Literatuur

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 204

Michno, F.G. - Death on the Hellships, 2001, pg 103-104, 312

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen op Borneo

 

          Noord-Borneo-schema