Malang                 Diverse kampen                     Java

 

                                                                                                                                                                                    19-4-2011

In Malang waren nog de volgende kleine kampen

A. Neutrale Lagere School aan de Emmastraat

B. Gouvernements MULOschool aan de Wilhelminastraat

C. Militair Hospitaal aan de Tjekalet

D. Zendingshospitaal Soekoen aan de zuidelijke uitvalsweg naar Soekoen

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

A

LAGERE SCHOOL, EMMASTRAAT

 

 

 

xx-03-1942

Omgeving

 

200

200

kr (1)

10-09-1942

 

Drost-kamp I

200

0

kr

B

MULO, WILHELMINASTRAAT

 

 

 

xx-03-1942

Omgeving

 

200

200

kr (1)

10-09-1942

 

Drost-kamp I

200

0

kr

C

MILITAIR HOSPITAAL

 

 

 

08-03-1942

Omgeving

 

100

100

zkr

xx-07-1942

 

Mal: Soekoen

100

0

zkr

D

ZENDINGSHOSPITAAL SOEKOEN

 

 

 

14-03-1942

Oosthoek van Java

 

500

500

zkr (2)

xx-06-1942

 

Mal: Keloetstraat

250

250

kr

xx-07-1942

 

Vrijgelaten

250

0

kr (3)

 

 

 

 

 

 

xx-07-1942

Mal: Mil. Hospitaal

 

100

100

zkr (4)

06-02-1943

 

Srbj: Jaarmarkt

100

0

zkr

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen, zkr=zieke krijgsgevangenen

Mal=Malang, Srbj=Soerabaja

(1) voornamelijk officieren

(2) Molukkers, Menadonezen, Timorezen

(3) inheemse militairen, aangesteld als heiho

(4) waaronder ook enige Engelsen en Amerikanen

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 175-177

Witsen, E. van – Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 59

 

Foto’s/Tekeningen

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 177 (voorgevels van Lagere school en MULO)

 

 

Index          Kampen op Java