Menado                Fort Amsterdam                Celebes

 

                                                                                                                                                                                22-4-2011

 

Ligging

Het Fort Amsterdam lag in het centrum van Menado.

 

Kampcommandant

 

 

Kampbewaking

Japanse militairen, inheems gevangenispersoneel

 

Kampleiding

 

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

overgebracht

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

07-02-1942

Men: Gevangenis

 

300

300

kr

14-04-1942

 

Mak: Infanterie-kamp.

120

180

kr

29-04-1942

 

Vrijgelaten

150

30

kr (1)

xx-07-1942

 

Mak: Infanterie-kamp.

30

0

kr (2)

kr=krijgsgevangenen

Men = Menado, Mak = Makassar

(1) inheemse KNIL-militairen

(2) officieren

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. –Atlas Japanse Kampen, Deel 1, 2000, pg 204

 

 

 

 

Index                   Kampen op Celebes