Fukkai Maru

                                                                                                                                                                         7-7-2012

 

LAND

STAD

1e KAMP

A/V

D-M-Y

kr

DODEN

Malakka

Singapore

 

V

16-8-1942

1100

 

Indo-China

Saigon

 

A

 

1100

 

Indo-China

Saigon

 

V

 

1100

 

Formosa

Takao

 

A

29-8-1942

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Formosa

Takao

 

V

15-9-1942

1100

 

Korea

Pusan

 

A

22-9-1942

1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho 0A, Keijo

A

22-9-1942

1100

 

A=Aankomst, V=Vertrek; kr=krijgsgevangenen

Cho=Chosen (Korea, omgeving Seoul)

 

De Fukkai Maru (3.829 ton, vrachtschip, soms aangeduid als Fuji Maru) vertrok op 16-8-1942 met 1100 krijgs­gevangenen uit Singapore via Takao (Formosa) naar Pusan (Korea). Tot Takao voer het schip in convooi met de England Maru 2, die de Special Party vervoerde.

 

Op 29-8-1942 kwam het schip aan in Takao (Formosa); hier moesten de krijgsgevangenen twee weken lang in de haven werken: bauxiet, kolen en rijst overladen. Het is niet duidelijk of de krijgsgevangenen gedurende deze periode werden ondergebracht in een “kamp” aan de wal of dat zij op het schip bleven.

 

Op 15-9-1942 vertrok het schip met dezelfde 1100 krijgs­gevangenen weer, op weg naar Pusan in Korea.

 

Op 22-9-1942 bereikte het schip Pusan, waar de krijgs­ge­van­genen heen en weer moesten marcheren door de straten onder geschreeuw van de Koreaanse bevolking. Uitein­delijk moesten zij naar het station lopen; vervol­gens gingen zij met een trein naar Seoul Main Camp (Chosen 0A, Keijo). Hier bleven zij ongeveer twee jaar.

The Fukkai Maru (3,829 tons, freighter, sometimes called Fuji Maru) sailed out on 16-8-1942 with 1100 POW from Singapore via Takao to Pusan (Korea). Till Takao the ship navigated in convoy with the England Maru 2, which trans­ported the Special Party.

 

On 29-8-1942 the arrived in Takao (Formosa); here the POW must work in the harbour for two weeks: bauxite, coal and rice must be overloaded. It is not clear if the POW housed in a camp or on board of the ship.

 

On 15-9-1942 the sailed out with the same 1100 POW to Pusan in Korea.

 

On 22-9-1942 the ship arrived in Pusan, where the POW must march up and down the streets while the Korean people was screaming. After that the POW must walk to the station; they were transported by train to Seoul Main Camp (Chosen 0A, Keijo). Here they stayed for about two years.

 

 

Literatuur

Lamont-Brown, Raymond - Ships from Hell, 2002, pg 35, 150 (1100 kr)

Michno, G.F. - Death on the Hellships, 2001, pg 24-25, 310 (1100 kr)

Nelson, David – The Story of Changi Singapore, 1974, pg 202 (1000 kr: 885 Engelsen en 115 Australiërs)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 157 en 217 (1000 kr)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 174 (1500 kr)

 

Websites

www.britain-at-war.org.uk

www.mukdenpows.org

www.west-point.org

 

 

Index                    Zeetransporten                       Kampen in China

 

                                                           Kampen in Korea