Fukuoka 14B, Nagasaki

                                                                                                                        14-4-2021

Fukuoka 14B sinds 22-4-1943

 

Singapore

 

 

Fuk 2B

 

 

Moekden

 

 

Java

 

 

Takao

 

2-4-1943

Hawai Maru 1

300 kr (Ned)

 

 

 

 

 

 

25-4-1943

 

15-5-1943

Trein

3 kr

 

 

 

 

 

 

15-5-1943

 

 

12 kr

(Ned techn)

 

 

 

 

 

 

28-8-1943

 

 

11 kr (Eng)

 

 

 

 

 

 

 

5-12-1945

 

18-6-1944

Tamahoko

Maru 2

772 kr

 

Torpedoed

212 kr gered

 

 

25-6-1944

 

 

Fukuoka 14B

 

1-8-1944

Trein

kr (44 Ned)

 

 

1-8-1944

30-6-1945

Trein

210 kr

 

 

30-6-1945

9-8-1945

atoombom

193 kr gered

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-9-1945

 

 

Fukuoka 5B

 

 

Fukuoka 23B

 

22-9-1945

kr (44 Ned)

 

 

12-9-1945

210 kr

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

Groep A          vanaf 11-05-1943: tanker-bouw op Mitsubishi Dockyard, 3½ km van kamp,

                         vanaf begin 1945 in fabriek

Groep B           in fabriek naast het kamp

 

Omstandigheden

voeding           660 gram rijst, mok groentesoep, soms vlees of vis pppd

wonen             zie in bijlage “Plattegrond Fukuoka 14B”

gezondheid    1e groep: aan boord veel dysenterie (veel sterfgevallen); later veel longontsteking

recreatie         triktrak, pingpong, muziek

 

Gebeurtenissen

Luchtbombardementen op 3, 4, 9, 16, 29, 31 juli en 1 augustus 1945

Explosie atoombom op 9-8-1945 op ongeveer 1800 m van het kamp (Stellingwerff pg 103)

 

Literatuur

Blok, P. - Dagboek, NIOD, IC 081418

Burki, Charles - Achter de kawat als krijgsgevangene, 1979 (groep B)

Byer, R.E. - White gosts of Nagasaki, 1997

Johannis, O. - Japanse registratiekaart (Japan XIV, 24-6-1944)

Jong, L. de - Koninkrijk der Nederlanden in WOII, deel 11B, pg 728

Mansell, Roger - Website

Meer Mohr, G. van der - Verslag, NIOD, IC 001216

Schäfer, René - Terug naar Fukuoka 14, 1985 (groep A)

Schäfer, René - Hersenspinsels, Moesson 38/2 (1993), pg 28 en 38/3 (1993), pg 28

Spuyman, Wim - Nagasaki 19 augustus 1945, Moesson 39/2 (1994), pg 28

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980 (groep A)

Witsen, E. van - Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog, 1971, pg 183 (torpedering Tamahoko Maru)

 

Foto’s, tekeningen:

Burki, Charles - Achter de kawat als krijgsgevangene, 1979

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980, pg 30, 37

 

Plattegronden

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980 (van 1e kamp en van 2e kamp)

 

Naamlijsten

Indisch Familie Archief - beperkte naamlijst, Moesson 38/2 (1993), pg 33

Schäfer-Spuyman, Mw M – Persoonlijke mededeling

Stellingwerff, J. - Fat man in Nagasaki, 1980, pg 139-150 (naamlijst van groep A)

 

      Situatieschets Nagasaki: atoombom en Fukuoka 14B

 

    Plattegrond Fukuoka 14B

 

Naamlijsten

 op kampnummer

 alfabetisch op naam

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 1, pg 266-273 (25-8-1945)

pg 267

British POWs

pg 268

Australian POWs

pg 269-273

Dutch POWs

 

                     Naamlijst Nederlanders