Fukuoka 8B, Yamano

29-3-2021

Werken in kolenmijn

Fukuoka 19B sinds 3-10-1943

Fukuoka 11D sinds 19-4-1944

Fukuoka 8B since 8-1945, soms ook aangeduid als Kamo, Kamoa, Inatsuki

 

Singapore

 

Manilla

Osa 4B

22-9-1943

Ussuri Maru

200 kr (Eng)

 

 

 

13-10-1943

6-11-1943

Hawai Maru 2

300 kr (Ned)

 

 

 

5-12-1943

2-7-1944

Canadian Inventor

Amer

 

 

 

2-9-1944

30-3-1945

Trein

455 kr

(325 Am, 130 Ned)

 

 

30-3-1945

 

Fukuoka 8B

 

22-4-1945

Fukuji Maru

5 Ned officieren (o.a. Dam Backer)

 

 

29-4-1945

12-9-1945

455 kr (325 Amer, 125 Ned)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchuria, Moekden: Hoten 0D

 

10-9-1945

 

 

 

 

Evacuatie

 

 

Werkzaamheden

werken in 2 kolenmijnen, dag-en-nacht in 3 ploegen van 8 uur (Mitsui Mining Co)

sadistische behandeling

officieren moesten de tuin onderhouden

Omstandigheden

voeding 3x daags mok rijst met soep, soms een broodje

wonen barakken met kamers van 6 12 man

medische zorg dokter van der Meer en een Amerikaanse arts

gezondheid veel longontstekingen

baden badkamer met warm water (24 uur per dag)

schuilplaats in onderaardse gang (gegraven eind 1944)

nieuwsberichten eerst geen (1944), later goede voorziening, o.a. via kranten

Literatuur

Backer, Dam - Buigend riet, 1995, pg 139-146 (groep uit Tanagawa: 30-3-1945 - 22-4-1945)

Backer, Dam dagboek, NIOD, IC-dagboek 239, IC 081339

Duyf, A.H. Japanse registratiekaart (aankomst 5-12-1943)

Geugten, D.C. van der Japanse registratiekaart (aankomst 5-12-1943)

Kampenlijst, 20.12.44, MID, Washington (kamp 11 = Mukoshima)

Kampenlijst NIOD, pg 54, lijst S (kamp 11 = Yamano, 2 uur per auto van Fukuoka)

Kappner, F.K. Dagboek, NIOD-dagboek 224

Mansell, Roger - Website

Meer, B.J. van der - Rapport medische verzorging, NIOD, IC 001119-001121 (vanaf 5-12-1943)

Ponder, F.J.N. in Jan A.Krancher The defining Years of the Dutch East Indies, 1996, pg 31 (jan-mrt 1944)

Waterford, Van - Prisoners of the Japanese in World War II, 1994, pg 203

Situatieschets

Sorber, J.G. Persoonlijke mededeling

Naamlijsten

Mansell, Roger - Website: naamlijst Nederlanders, NARA, RG 331, Box 940

Meer, B.J. van der - Lijst van overledenen (11 Nederlanders), NIOD, IC 001127

NN - Lijst van het kamphospitaal, NIOD, IC 001125

Sorber, J.G. - Persoonlijke mededeling (achternaam, voorletters, rang, kampnummer)

Mei 1945

op kampnummer

alfabetisch op naam

 

Naamlijsten sept 1945 (rosters)

NARA, RG 407, Box 104, Folder 1, pg 200-229 (25-8-1945)

pg 201-204

American POWs

pg 205-220

British POWs

pg 221-229

Dutch POWs

 

Naamlijst Nederlanders