Garoet                  Diverse kampen                     Java

 

                                                                                                                                                                                    18-4-2011

 

In de omgeving van Leles, Garoet en Tasikmalaja bevonden zich op 8 maart 1942 nog

(a) de Australiërs van ‘Blackforce’ onder brigade-generaal A.S.Blackburn,

(b) de resterende Britse eenheden in West-Java onder generaal-majoor H.D.W.Sitwell, deels landmacht en deels nauwelijks bewapende RAF-troepen,

(c) twee compagnieën van 2/131 American Field Artillery onder kolonel A.C.Searle (ingedeeld bij ‘Black­force’)

totaal meer dan 12.000 militairen.

 

Deze geallieerde eenheden hadden zich na de Nederlandse capitulatie teruggetrokken in de bergen in de hoop een guerilla-oorlog te kunnen voeren tegen de Japanners. Blackburn en Sitwell tekenden echter op 12 maart alsnog de capitulatie van hun eenheden, waarna deze troepen tot zelfinternering overgingen, in hotels, woon­huizen en scholen, maar ook in open terrein.

 

Bij Garoet brachten de Japanners deze krijgsgevangenen onder in de volgende voorkampen:

(i) Hotel Villa Dolce voor hogere Nederlandse en geallieerde officieren

(ii) Normaalschool en aangrenzende HIS (Taloenkamp) voor Australische krijgsgevangenen

(iii) Landbouwschool  ook voor Australische krijgsgevangenen

(iv) Hotel Papandajan voor Nederlandse krijgsgevangenen

 

Ligging

Hotel Villa Dolce lag in het centrum van de stad, de Normaalschool en HIS lagen in het zuid-oosten van de stad, de Landbouwschool lag in het noord-westen van de stad (aan de uitvalsweg naar Bandoeng) en Hotel Papan­dajan lag ook in het centrum van de stad.

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

xx-03-1942

Omgeving

 

3200

3200

kr (1)

xx-04-1942

 

Bat: 10e Bataljon

1400

 

kr

xx-04-1942

 

Band: 15e Bataljon

1363

 

kr (2)

22-06-1942

 

Tjim: 4e en 9e Bataljon

400

 

kr

22-06-1942

 

Band: Treinkampement

51

0

kr (3)

Afkortingen/Noten

kr=krijgsgevangenen, Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Tjim=Tjimahi

(1) Austaliërs, Engelsen en Amerikanen

(2) Australiërs

(3) officieren

 

Literatuur

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 125

 

 

Index          Kampen op Java